Ključne kompetence učiteljev in sodelavcev v visokem šolstvu

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Pika Radmilovič


Datum in kraj izvedbe: marec 2014


Št. ur delavnice: 28 ur


Št. tujih predavateljev: 2


Vsebina delavnice: UM je v zadnjih procesih mednarodne evalvacije in akreditacije bila opozorjena na pomanjkljivost pri razvoju kadrov, posebej pri usposabljanju učiteljev. UM si je zato zadala za prioriteto v naslednjem študijskem letu ustanoviti Center za razvoj kadrov in v okviru aktivnosti bomo izvedli delavnice, namenjene vsem učiteljem za prepoznavanje ključnih kompetenc pri svojem delu. Delavnica je bila izvedena v manjših skupinah. Kot eksperti sta bila k sodelovanju povabljeni dva tuja predavatelja (Dr. Frank McMahon-a, direktor izobraževalne dejavnosti na Dublin Institute of Technology, Learning, Teaching & Technology Centre in Dr. Ian Scott, vodja Oddelka za razvoj kadrov na University of Worcester), oba izjemno izkušena pri razvoju programov za izobraževanje učiteljev in sodelavcev. Vsebina je temeljila na spoznavanju metodologij poučevanja in izobraževanja s poudarki na delu z drugimi (odnosi in vključevanje študentov), delati  z  znanjem,  tehnologijo  in  informacijami (sposobnost delat  z različnimi  vrstami  znanja, omogočati dostop, analiziranje, vrednotenje, razmišljanje in prenašanje znanja, če je primerno, z  učinkovito  uporabo  tehnologije,..) in na delu z  družbo  in  v  družbi (pospeševati mobilnost in sodelovanje v Evropi ter spodbujati spoštovanje kultur in razumevanje  med  njimi.


_____________________________________________________________________


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava