Doktorski študij - od študija k raziskovanju in naprej

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Andrejka Golob


Datum in kraj izvedbe: November 2014


Št. ur delavnice: 16 ur


Št. tujih predavateljev: 6


Vsebina delavnice: Doktorsko izobraževanje je v zadnjem obdobju ena od glavnih prioritet na področju visokega šolstva in znanosti v Evropi, zato je tudi predmet podrobnejšega spremljanja in hitrega razvoja. Salzburška načela iz leta 2005 predstavljajo osnovo za prenovo doktorskega izobraževanja v okviru bolonjske, ki so poleg številnih sprememb na področju doktorskega izobraževanja spodbudila ustanavljanje doktorskih šol. Priložnost za izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks bo mednarodna delavnica v okviru projekta, na katero bomo k sodelovanju povabili več tujih strokovnjakov. Predavanja oz. delavnice bodo pokrivale vsebine, kot so trendi na področju doktorskega izobraževanja v Evropi, doktorske šole – primeri dobrih praks (različni vidiki), mentorstvo kot ključna komponenta kakovosti, izobraževanje mentorjev, programi za razvoj kariere doktorskih študentov (transferable skills), internacionalizacija doktorskega študija, management doktorskega izobraževanja, spremljanje kakovosti in indikatorji, inovativno doktorsko izobraževanje (IDT), vključenost zainteresiranih deležnikov izven univerze (stakeholders) in načrtovanje stabilnih kadrovskih in finančnih virov.


_____________________________________________________________________


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava