Analiza, spremljanje in izboljšave kakovosti programske opreme ter uporaba v praksi

Organizator delavnice: FERI


Koordinator delavnice: Marjan Heričko, Mateja Kocbek


Datum in kraj izvedbe: junij 2015


Št. ur delavnice: 18 ur


Št. tujih predavateljev: 6


Vsebina delavnice:Glavni cilj delavnice je omogočiti predstavitev, diseminacijo in razpravo o najnovejših znanstvenih spoznanjih na področju zagotavljanja kakovosti programske opreme in informacijskih rešitev ter vzpostavitev in izboljšanje interakcije ter sodelovanja med raziskovalci v regiji in širše. Vsebina delavnice je neposredno povezana z doktorskim študijskim programom Računalništvo in informatika ter magistrskima programoma Informatika in tehnologije komuniciranja ter Računalništvo in informacijske tehnologije. Ključni vsebinski poudarki delavnice bodo na empiričnem programskem inženirstvu, teoretičnih modelih zagotavljanja kakovosti programske opreme in informacijskih rešitev, postopkih za zagotavljanje in vrednotenje kakovosti, softverskih metrikah, ocenjevanju obsega programskih projektov, novih pristopih, tehnikah in orodjih testiranja sodobnih (tudi mobilnih) informacijskih rešitev, verificiranju in validaciji modelov kakovosti ter pristopih za vzpostavitev metričnih repozitorijev in ciljno usmerjenih programov merjenja kakovosti.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava