Vključevanje študentov v sistem zagotavljanja kakovosti na univerzah

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Janja Žerak, Andrejka Golob


Datum in kraj izvedbe: Februar 2015


Št. ur delavnice: 30 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: Delavnice bodo namenjene seznanitvi študentov z možnostmi vključevanja v sistem zagotavljanja kakovosti v univerzitetnem prostoru. Študentje bodo kot ključni deležniki seznanjeni z načini aktivne vključitve v sistem zagotavljanja kakovosti in s pomenom le- tega za napredek visokošolskih institucij. Predstavljene bodo možnosti vplivanja študentov na kakovost študijskega procesa v univerzitetnem okolju. Študenti bodo spoznali možnosti vključitve v organe odločanja in upravljanja visokošolskega zavoda ter naloge, ki jih posamezen organ opravlja. Spoznali bodo primere dobrih praks vključevanja študentov v sistem zagotavljanja kakovosti na univerzah v Sloveniji in primere dobrih praks iz tujine. S spoznavanjem dobrih praks bodo pridobili informacije in ideje za izboljšanje lastnega delovanja. Cilj delavnic bo povečati zavedanje študentov o možnostih vplivanja na kakovost študijskega procesa in v njih vzbuditi interes po aktivnem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava