Večplastnost dimenzij trajnostne arhitekture

Organizator delavnice: FG


Koordinator delavnice: Vesna Žegarac Leskovar


Datum in kraj izvedbe: oktober 2014


Št. ur delavnice: 40 ur


Št. tujih predavateljev: 5


Vsebina delavnice: Arhitektura in gradbeništvo sta področji, ki predstavljata velik potencial za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, povečanje energijske učinkovitosti stavb, povečanje ekonomske učinkovitosti, izboljšanje kvalitete bivanja in socialnega okolja. Trajnostni vidiki narekujejo obravnavo gradenj na več ravneh in v perspektivah evropskih razvojnih smernic. Mednarodna delavnica bo obravnavala večplastnost trajnostne arhitekture, vsebinsko pa bo razdeljena na posamezne sklope: Energijska učinkovitost in trajnost na področju gradenj, življenjski cikel stavb: LCA, LCC in certificiranje objektov, trajnostni gradbeni materiali, vidiki prenove obstoječega stavbnega tkiva, inovativne tehnologije prihodnosti in  bivalno ugodje v stavbah.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, knkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava