Transferable skills za doktorske študente

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Andrejka Golob


Datum in kraj izvedbe: februar 2015


Št. ur delavnice: 25 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: V preteklosti je bilo težko povezati doktorski študij z zaposljivostjo izven akademskega prostora, medtem ko je danes trg dela za doktorje znanosti praviloma izven akademskega prostora, kar zahteva nekatere spremembe v usposabljanju doktorskih študentov. Eno od Salzburških načel za doktorski študij poudarja razvoj prenosljivih znanj in kompetenc (transferable skills and competences), ki naj bi jih ponujali v doktorskih programih z izobraževanjem za komuniciranje, predstavitve, pisanje, projektni management, management človeških virov, management finančnih virov, timsko delo, itd. Doslej smo doktorskim študentom ponudili zgolj nekaj krajših usposabljanj na to temo, v okviru projekta pa načrtujemo mednarodno delavnico, v okviru katere bodo lahko doktorski študenti v treh dnevih pridobili vsa osnovna znanja in kompetence, potrebne za profesionalni razvoj raziskovalcev na začetku kariere. Posamezne delavnice bodo izvedli tuji strokovnjaki, ki izvajajo podobna izobraževanja na tujih visokošolskih institucijah, s čimer bodo doktorski študenti dobili mednarodno izkušnjo in se seznanili s primeri dobrih praks.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava