Trajnostne tehnologije kovinskih materialov

Organizator delavnice: FS


Koordinator delavnice: Franc Zupanič


Datum in kraj izvedbe: junij 2015


Št. ur delavnice: 30 ur


Št. tujih predavateljev: 4


Vsebina delavnice: Kovinski materiali, kljub njihovi že večtisočletni rabi, še vedno ohranjajo svoj primat na številnih področjih človeške dejavnosti zaradi konkurenčne cene ter kombinacije različnih lastnosti, od katerih je zelo pomembna kombinacija visoke trdnosti in žilavosti. Delavnica bo namenjena oplemenitenju znanja študentov proizvodnega strojništva, konstrukterstva, energetike, mehatronike in gospodarskega inženirstva, ki ga pridobijo v času dodiplomskega in podiplomskega študija, predvsem z znanji s področij trajnostnih tehnologij. Delavnica bo izrazito problemsko orientirana, kjer bodo obravnavane sodobne tehnologije s področja litja, preoblikovanja, laserskega 3D-tiskanja, izdelave poroznih gradiv z načrtovano poroznostjo in mikrostrukturo, toplotnih in termomehanskih obdelav, spajanja in recikliranja materialov, poudarek bo na spoznavanju trajnostnih tehnologij, s katerimi bo mogoče ustvarjati in ohranjati tak svet, v katerem bodo želele živeti in delati tako današnje kot tudi prihodnje generacije.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava