Trajnostna proizvodnja in potrošnja v kemijskih in procesnih industrijah

Organizator delavnice: FKKT


Koordinator delavnice: Zdravko Kravanja


Datum in kraj izvedbe: november 2014


Št. ur delavnice: 40 ur


Št. tujih predavateljev: 8


Vsebina delavnice: Slovenija je država s pomembnim deležem kemijske industrije. Odzivnost visokega šolstva na aktualne potrebe kemijskih in procesnih industrij je tako nujna. Za celovito načrtovanje produktov in procesov od izbora surovin, reakcijskih poti in proizvodnih postopkov do produktov z želenimi lastnostmi je potreben celovit procesno-sistemski pristop. Delavnica bo razdeljena na tri tematske sklope: uporabna biokataliza, trajnostna proizvodnja in potrošnja v praksi, napredna orodja za učinkovito trajnostno rabo surovin in energije - računalniško podprto načrtovanje procesov.  Namen srečanj v okviru delavnice je izmenjava znanj in izkušenj študentov ter raziskovalcev (podiplomskih študentov) pod okriljem domačih in tujih strokovnjakov. Pri izvedbi delavnice bodo aktivno sodelovali profesorji iz tujine (Srbija, Nizozemska, Švedska, Madžarska, Španije, Avstrije, Litve), profesorji z Univerze v Ljubljani ter raziskovalci in strokovnjaki iz slovenske industrije.


_____________________________________________________________________


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava