Teoretične in računske metode v dinamičnih sistemih in fraktalni geometriji

Organizator delavnice: FNM


Koordinator delavnice: Dušan Pagon


Datum in kraj izvedbe: april 2015


Št. ur delavnice: 23 ur


Št. tujih predavateljev: 8


Vsebina delavnice: Na delavnici bodo obravnavali teoretične in računske metode za raziskovanje problema integrabilnosti ter njegove povezave s problemom razlikovanja med centrom in goriščem, problema izohronosti in problema limitnih ciklov bifurkacij. Predstavljene bodo osnovne algoritme računske algebre, namenjene študiju polinomskih idealov in raznoterosti. Obravnavane bodo metode za iskanje rešitev sistemov algebraičnih polinomov in posebej poudarjen bo pristop, osnovan na uporabi modularne aritmetike.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava