Razvoj in projektiranje inteligentnih oblačil

Organizator delavnice: FS


Koordinator delavnice: Sfiligoj / Jelka Geršak


Datum in kraj izvedbe: februar 2015


Št. ur delavnice: 46 ur


Št. tujih predavateljev: 4


Vsebina delavnice: Inteligentne materiale opredeljuje sposobnost zaznave sprememb okolice in reakcija nanje.  Med naprednimi materiali zavzemajo vedno bolj pomembno mesto in predstavljajo tudi produkcijsko nišo razvitih gospodarstev. V okviru delavnice bodo študenti na podlagi pridobljenih teoretičnih osnov in motivacije razvili idejo, zasnovali individualne koncepte inteligentnega oblačila, izdelali potrebne skice in izbrali ustrezne materiale. Na podlagi izdelanih skic bodo izdelali in testirali določene detajle inteligentnih oblačil in izvedli pripravo za izdelavo prototipov. 


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava