Razvoj človeških virov s pomočjo kariernega coachinga

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Karierni center UM, Andreja Nekrep


Datum in kraj izvedbe: December 2014


Št. ur delavnice: 27 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: Karierni coaching je v Sloveniji relativno malo razvit ter predstavlja učinkovito nadgradnjo rednemu kurikulumu študijskih programov na Univerzi v Mariboru. Vsaka organizacija stremi k čim bolj usposobljenemu kadru tako na profesionalni kot osebni ravni razvoja, zato se kadrovski management čedalje hitreje razvija in vpeljuje nove načine za upravljanje s kadri. Namen delavnice je udeležence seznaniti s sodobnimi pristopi pri izboru in razvoju kadrov, ki vključujejo inovativne pristope kot so karierni coaching, osebni coaching in uporaba tehnik nevrolingvističnega programiranja.


_____________________________________________________________________


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava