Obnovljivi materiali in tehnologije

Organizator delavnice: FS


Koordinator delavnice: Tatjana Kreže


Datum in kraj izvedbe: Marec 2015


Št. ur delavnice: 29 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: V zadnjem času se vedno bolj izpostavlja uporaba različnih naravno obnovljivih materialov s poudarkom na ekološki osveščenosti in iskanju alternativnih virov surovin kot nadomestilo omejenim fosilnim virom. Ključno orodje  za oceno naravne obnovljivosti  izdelka je njegova ocena življenjskega cikla LCA (Life Cycle Assessment). Analiza LCA zapisa predstavlja ocenitev vseh inputov in outputov za določen produkt in se navadno izvaja na principu od zibelke do groba, pri tem pa je ključna prednost LCA možnost primerjalne presoje ustreznosti izdelka z drugimi konkurenčnimi izdelki na trgu, omogoča pa tudi analizo možnih izboljšav. Delavnica bo zajemala predstavitev vrst naravno obnovljivih materialov, njihovo predelavo, izrabo in recikliranje. Poudarek bo še na analizi LCA. Predavanja bodo vključevala tudi predstavitev konkretnih primerov in analizo ter iskanje ustreznih rešitev.


_____________________________________________________________________


»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava