Big data for Business: Veliki podatki v poslovnem okolju

Organizator delavnice: EPF


Koordinator delavnice: dr. Igor Perko


Datum in kraj izvedbe: Junij 2015


Št. ur delavnice: 25 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: Veliki podatki (Big data) opredeljeni kot ena izmed prelomnih tehnologij (Digital Agenda Europe, 2014). Izraz prelomne tehnologije so v McKinsey Global Institute (2013) opredelili kot "Napredek, ki bo spremenil življenje, posel in globalno gospodarstvo". Kljub temu so, predvsem zaradi tega, ker gre za novo tehnologijo, veliki podatki pogosto obravnavani le s tehnološkega vidika. Da bi velike podatke lahko uporabili v poslovnem okolju, bomo preučili, katere poslovne izzive lahko z njimi dosežemo in katera tveganja moramo upravljati. Oblikovali bomo celostno sliko, ter IKT pogled nadgradili z uporabnimi možnostmi poslovne dodane vrednosti, vidiki okolja EU, zakonodajnimi omejitvami in moralnimi normami. V delavnici bomo aktualne praktične primere uporabe nadgradili tako, da bodo slušatelji razumeli celotno sliko in znali izkoristiti potencialno dodano vrednost ter omejiti možna tveganja uporabe velikih podatkov v poslovnem okolju.

Ob načrtovanju smo zadali cilje:

1. izvesti mednarodno delavnico, v kateri bomo študentom omogočili oblikovanje ključnih kompetenc za uporabo velikih podatkov v poslovnem okolju. Predstavili bomo celostno sliko velikih podatkov, možnosti in omejitve poslovne uporabe, tehnologije za njihovo uporabo, prikazali primere in omogočili skupinsko in samostojno delo z velikimi podatki;

2. podpirati strokovno rast predvsem študentov, lahko pa tudi raziskovalnega in pedagoškega osebja ter njihovo vključevanje v ključne študije v EU in povečanje multidisciplinarnih njihovih raziskovalnih in pedagoških prizadevanj.

Raziskovalna dejavnost bo zajemala zbiranje znanja o velikih podatkih in njihovih poslovnih posledicah, ter povezovanje s tujimi strokovnjaki na področju, kar bo vodilo kar bo vodilo k razvoju učnih načrtov in didaktičnih gradiv in k skupnim raziskovalnim in razvojnim podvigom.

Predstavljene snovi bodo predstavljali strokovnjaki iz različnih področij, ki segajo od prava, ekonomskih in organizacijskih znanosti do informacijske in komunikacijske tehnologije.

Delavnica s svojimi vsebinami nadgrajuje in dopolnjuje vsebine akreditiranega študijskega progama Univerze v Mariboru. Študenti bodo z udeležbo na delavnici pridobili nova znanja in spretnosti, ki bodo dodana vrednost k njihovem izobraževanju v okviru svojega študija.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava