Napredne metodologije za načrtovanje novih pristopov v zdravljenju

Organizator delavnice: Rektorat


Koordinator delavnice: Karin Stana Kleinschek, Uroš Maver


Datum in kraj izvedbe: marec 2015


Št. ur delavnice: 25 ur


Št. tujih predavateljev: 4


Vsebina delavnice: Dognanja na področju razumevanja nekaterih s starostjo povezanih bolezenskih stanj so omogočila na eni strani identifikacijo ključnih dejavnikov, ki vodijo do zapletov povezanih z boleznijo, po drugi strani pa so pokazala nove potencialne kandidate in pristope za vpeljavo bolj učinkovitih terapij. Tak pameten pristop pri postavljanju temeljev za bodoče načine zdravljenja predstavlja pomemben doprinos k povečanju varnosti in učinkovitosti uveljavljenih praks. Kronične bolezni so tiste, ki s starostjo vse bolj zmanjšujejo kakovost življenja starostnikov. Razumevanje bioloških principov in njihova povezanost s tkivnimi spremembami je podlaga za načrtovanje novih terapij, zato se bodo na tej delavnici med drugim posvetili tudi postopkom zajemanja in upoštevanja vseh relevantnih podatkov za načrtovanje novih načinov zdravljenja. Zavedanje, da lahko z združenimi znanji različnih znanstvenih disciplin pridemo do dna še tako zahrbtnim boleznim, bo glavno vodilo te interdisciplinarne delavnice, ki bo v kontekst postavila kronične bolezni v smislu starajočega se telesa.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava