NANOFUTURE: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki

Organizator delavnice: FS


Koordinator delavnice: Aleksandra Lobnik, Andreja Gutmaher


Datum in kraj izvedbe: junij 2014


Št. ur delavnice: 44 ur


Št. tujih predavateljev: 4


Vsebina delavnice: Delavnica se je odvijala od 3.6.2014 do 12.6.2014 na Rektoratu Univerze v Mariboru v dvorani Frana Miklošiča. V okviru delavnice so bili predstavljeni različni nanomateriali, njihove lastnosti in možnosti aplikacij. Na delavnici so se obravnavali nanomateriali: materiali, ki vsebujejo natančno določeno, predvidljivo nanostrukturo, katere kemijska sestava ali medfazna struktura omogoča opravljanje določene funkcije - uničiti, zaseči ali zaznati material/substanco, ki predstavlja grožnjo za okolje; nanomateriali s številnimi drugimi funkcijami, ki imajo veliko površino, visoko reaktivnost, enostavno razpršljivost in hitro difuzijo. Poseben poudarek je bil na nanovarnosti, recikliranju in trajnostnem razvoju nanomaterialov.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava