Mednarodni vidiki trendov globalizacije

Organizator delavnice: EPF


Koordinator delavnice: Darja Boršič


Datum in kraj izvedbe: 26. - 30. maj 2014


Št. ur delavnice: 28 ur


Št. tujih predavateljev: 7


Vsebina delavnice: Delavnica je pokrivala zelo aktualno tematiko z mednarodnega vidika. Svoje izkušnje in poglede na trende globalizacije so prestavili predavatelji iz Indije, Kitajske in ZDA. Dotaknili so se širših ekonomskih in okoljskih vidikov na področju trajnostnega razvoja ter poglobili poglede in diskusijo na področjih tehnoloških inovacij, vlogi tehnologije v svetovnem razvoju in njihov vpliv na trajnostno gospodarsko rast. Zgodovina je pokazala, da je najučinkovitejše zdravilo za gospodarsko krizo uvedba nove tehnologije. Pri njenem uvajanju pa so bistvenega pomena področja projektnega managementa, managementa informatike in uvedba celovitih informacijskih rešitev. Tako je delavnica z različnih zornih kotov sveta osvetlila dejstva in priložnosti, ki jih vedno večja globalizacija prinaša tako državam, podjetjem kot posameznikom. Z raznoliko in aktualno vsebino je bila delavnica zanimiva tudi za študente drugih članic UM, ki so bili na delavnico prav tako povabljeni.

_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava