Mednarodna spomladanska šola fizike - delavnica iz biofizike

Organizator delavnice: FNM


Koordinator delavnice: Aleš Fajmut


Datum in kraj izvedbe: maj 2015


Št. ur delavnice: 30 ur


Št. tujih predavateljev: 5


Vsebina delavnice: Delavnice iz biofizike bodo v osnovi namenjene študentom Fizike 1. in 2. st. in študentom Bioinformatike 2. st. kot dopolnilo in nadgradnja k standardnim vsebinam v okviru teh študijskih programov. Pokrivale bodo vsebine, ki se dopolnjujejo, hkrati pa nadgrajujejo vsebine, ki so predvidene z učnimi načrti predmetov. Tematike bodo obravnavane v smislu konkretnih aplikativnih znanstvenoraziskovalnih problemov s področij molekularne biofizike, uporabe naprednih eksperimentalnih metod v biofiziki, teoretične biofizike, sistemske biologije, biofizike aplicirane v medicini in sistemske fiziologije. Aplikacija bo usmerjena predvsem v razumevanje strukture in funkcije bioloških makromolekul, makromolekularnih struktur, celic, tkiva in organov, s tem v zvezi pa tudi v odkrivanje normalnih in patoloških stanj celic in organizma z eksperimentalnimi in teoretičnimi biofizikalnimi metodami. Delavnice bodo zajemale predavanja, diskusije, eksperimentalno delo in s strani predavateljev vodeno samostojno delo študentov (izvedba računalniških simulacij, izvedba meritev…). Predavatelji bodo priznani predavatelji in raziskovalci z obilico referenc na svojih znanstvenoraziskovalnih področjih.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava