Kritičen pregled dostopnih dokazov za načrtovanje klinične oskrbe

Organizator delavnice: MF


Koordinator delavnice: Uroš Maver


Datum in kraj izvedbe: april 2015


Št. ur delavnice: 25 ur


Št. tujih predavateljev: 4


Vsebina delavnice: Z razmahom informacijske tehnologije je dostopnost podatkov doživela renesanso. Enako velja za področje medicine. Ker pa je lahko nepravilna uporaba klinično pomembnih podatkov zelo nevarna, je potrebno slednje iskati, vrednotiti in tehtati na sistematičen način. Poznavanje virov informacij, obvladovanje tehnik iskanja in obdelave podatkov ter seveda ustrezna kritična presoja s stališča klinične relevantnosti in ustreznosti so bistveni parametri za uspešno in varno izrabo obstoječih dostopnih dokazov. V okviru delavnice bodo tako predstavljeni sodobni načini ustreznega iskanja, pregleda in ovrednotenja dostopnih virov in podatkovnih baz ter dokazov kot osnova za pomoč pri vpeljevanju novih praks v klinično oskrbo. Prav tako bo v okviru delavnice potekala predstavitev varne implementacije novih kliničnih postopkov preko ocenjevanja in obvladovanja tveganj.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava