Kreiranje zelenih delovnih mest

Organizator delavnice: FF


Koordinator delavnice: Ana Vovk Korže


Datum in kraj izvedbe: september 2014


Št. ur delavnice: 30 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice:

Mednarodna delavnica Kreiranje zelenih delovnih mest« je potekala v okviru projekta Univerze v Mariboru  z naslovom Internacionalizacija. Delavnica je trajala 3 dni in sicer od 1. do 3. septembra 2014, dva dni sta potekala na FF (predavalnica 1.6) in en dan na terenu v Dravinjski dolini, kjer smo udeležencem pokazali že vzpostavljena zelena delovna mesta. Delavnica je bila namenjena študentom, zato smo jih aktivno vključili v pripravo kataloga o zelenih delovnih mestih, ki je nastal kot izdelek projekta.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava