Kampus Univerze v Mariboru

Organizator delavnice: FG


Koordinator delavnice: Uroš Lobnik


Datum in kraj izvedbe: oktober 2014


Št. ur delavnice: 40 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: V okviru praktične delavnice bo izdelan primer prestrukturiranja območja stavbnega kareja med Koroško, Prežihovo, Gosposvetsko in Strossmayerjevo cesto v Kampus Univerze v Mariboru. Smernice za prestrukturiranje območja v trajnostno cono povzemajo naslednje umeritve: funkcijsko-programska integracija, prostorska integracija, prostorsko-časovna integracija, trajnostna integracija, trajnostna integracija, trajnostna sanacija objektov in vzpostavitev znanstvenoraziskovalnega središča UM z depandansami na območju kampusa.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava