Funkcionalni polimerni materiali

Organizator delavnice: FS


Koordinator delavnice: Simona Strnad


Datum in kraj izvedbe: januar 2015


Št. ur delavnice: 36 ur


Št. tujih predavateljev: 8


Vsebina delavnice: Med naprednimi materiali so funkcionalni materiali izjemno pomembni, saj so njihova področja uporabe izjemno široka in vsestranska. Eno od teh je področje medicinskih tekstilij, kjer so to bioaktivni materiali z različnimi funkcionalnostmi, kot so protimikrobne lastnosti, kontrolirano sproščanje zdravilnih učinkovin, kot medicinski implantati, materiali s sposobnostjo zaznave in reakcije na različne klinične spremembe itd. Delavnica bo namenjena nadgradnji znanja študentov študijskih programov Oblikovanje in tekstilni materiali in doktorskega programa Tekstilni materiali. Aktualna pa bo tudi za študente podiplomskih študijskih programov s področja materialov. V okviru delavnice o možnostih funkcionalizacije polimernih materialov bodo priznani tuji predavatelji predstavili postopke modifikacije polimernih materialov in metode za analizo doseženih učinkov. V okviru delavnice bodo študentje v manjših skupinah proučevali tudi konkretne primere.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava