Žive konstrukcije

Organizator delavnice: FG


Koordinator delavnice: Matjaž Nekrep Perc


Datum in kraj izvedbe: junij 2015


Št. ur delavnice: 40 ur


Št. tujih predavateljev: 3


Vsebina delavnice: Na delavnici bo predstavljena nova paradigma oblikovanja konstrukcij, kjer sta oblika in tehnične zakonitosti tesno prepleteni od najzgodnejših faz zasnove in nas ne omejujeta, temveč navdihujeta. Predavatelji so ljudje, ki to paradigmo ustvarjajo in so avtorji računalniških orodij in teoretičnih zasnov, ki to omogočajo (npr. Kangaroo – Daniel Piker). Udeleženci bodo pri delu z najnovejšimi orodji (Rhino, Grashhoper, Kangaroo, Milipeede) na realnih primerih spoznali paradigmo integralnega oblikovanja konstrukcije, kjer se oblika in fizikalne lastnosti dopolnjujejo in imajo ves čas živ nadzor nad fizikalnimi silami ter dogajanju v konstrukcijah, tehnologijo adaptivnih konstrukcij ter hitro izdelavo prototipov (3d tiskanje). Cilj delavnice je razširiti obzorja študentom ter spodbuditi nekonvencionalno ali vsaj živahnejše razmišljanje o oblikovanju konstrukcij.


_____________________________________________________________________»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava