Programi teritorialnega sodelovanja

Evropsko teritorialno sodelovanje zajema tri vrste programov, in sicer za čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje in medregionalno sodelovanje.
 
 
Programi čezmejnega sodelovanja
 
Predhodniki: enaki programi kot spodaj navedeno, za obdobje 2007-2013.
 
Gre za financiranje projektov, ki v okviru partnerstev povečujejo konkurenčnost čezmejnih območij in posledično vsestransko prostorsko, gospodarsko in socialno integracijo ožjih in širših funkcionalno povezanih čezmejnih območij.
 
Proračun: 5,6 milijard EUR.
 
Slovenija je upravičena do sodelovanja v štirih programih (Podravska regija samo v prvih treh):
 
 
Programi transnacionalnega sodelovanja
 
Predhodniki: Program Območje Alp, Program Srednja Evropa, Program Jugovzhodna Evropa, Program Mediteran, za obdobje 2007-2013.
 
Proračun: 1,8 milijard EUR.
 
Transnacionalni programi omogočajo, da se regije iz različnih evropskih držav povežejo na podlagi dogovorjenih prioritet in strateških rešitev. V splošnem gre za štiri prioritetne teme:
  • Inovativnost
  • Okolje
  • Dostopnost
  • Trajnostni regionalni razvoj
 
Slovenija sodeluje v naslednjih programih:
 
 
Programi medregionalnega sodelovanja
 
Gre za pan-evropske programe, ki spodbujajo izmenjavo dobrih praks med regijami: INTERREG IVC, INTERACT II, ESPON in URBACT. Možnosti prijavljanja projektov s strani univerz so omejene.
 
Proračun: 445 milijonov EUR
 
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava