Obzorje 2020

Okvirni program za raziskave in inovacije


Predhodniki: 7. okvirni program, Program za konkurenčnost in inovacije (CIP), Evropski institut za inovacije in tehnologije (EIT).
 
Program Obzorje 2020 je osrednji mehanizem za uresničevanje strategije Evropa 2020, Unije inovacij in evropskega raziskovalnega prostora. Je odziv na gospodarsko krizo z vlaganjem v zaposlovanje in rast v prihodnosti, odgovor na skrbi državljanov glede njihovega preživljanja, varnosti in okolja ter usmerjen v krepitev globalne vloge EU na področju raziskav, inovacij in tehnologije.
 
Proračun: 80 milijard EUR.
 
Novosti
 • Povečanje sredstev za 30% v primerjavi s 7. okvirnim programom.
 • Poenostavitev postopkov prijave in vodenja projektov, enotni sklop pravil.
 • Vključujoč pristop, na voljo novim udeležencem (podjetjem).
 • Povezanost raziskav in inovacij z zagotavljanjem celovitega in usklajenega financiranja od zamisli do trga.
 • Močna usmerjenost v ustvarjanje poslovnih priložnosti na področju »družbenih izzivov«.
 • »Challenge based« pristop.
 • Področja raziskav in inovacij morajo biti zavedena v Strategiji pametne specializacije in Partnerskem sporazumu.
 
Prednostne naloge

ODLIČNA ZNANOST
 • Evropski raziskovalni svet (podpora najboljšim znanstvenikom).
 • Prihodnje in nastajajoče tehnologije (financiranje raziskav za nova in obetavna področja raziskav in inovacij).
 • Ukrepi Marie Skłodowske-Curie (usposabljanje in razvoj poklicnih priložnosti za raziskovalce).
 • Raziskovalna infrastruktura (vključno z e-infrastrukturami; dostopnost in mreženje).
 
VODILNI POLOŽAJ
 • Vodilni položaj v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah (IKT, nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija, napredna proizvodnja in predelava ter vesolje).
 • Dostop do rizičnega financiranja.
 • Inovacije v malih in srednjevelikih podjetjih.
 
DRUŽBENI IZZIVI
 • Zdravje, demografske spremembe in blaginja.
 • Zagotavljanje hrane, trajnostno kmetijstvo, raziskave morja in pomorske raziskave ter biogospodarstvo.
 • Varna, čista in učinkovita energija.
 • Pameten, okolju prijazen in integriran promet.
 • Podnebni ukrepi, učinkovitost virov in surovine.
 • Vključujoče, inovativne in varne družbe.
 

Koristne informacije
 
 
 
Finančni instrumenti Obzorja 2020: RSFF, RSI
 
 
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava