Erasmus+

Predhodniki: Program vseživljenjskega učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi v akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in Program za sodelovanje z industrializiranimi državami.
 
Erasmus+ je nov enotni program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Glavni namen je izboljšanje usposobljenosti ljudi in njihove zaposljivosti ter podpora modernizaciji sistema izobraževanja in usposabljanja.
 
Proračun: 14,7 milijard EUR.
 
Cilji
 • Podpora mladim pri pridobivanju boljših kompetenc z izobraževanjem in usposabljanjem v tujini.
 • Izboljšanje kvalitete poučevanja v EU in drugih državah.
 • Podpora državam članicam in partnerskim državam pri modernizaciji njihovega sistema izobraževanja in usposabljanja.
 • Večja vloga mladih v družbi.
 • Spodbujanje učenja in raziskav o evropski integraciji.
 • Podpora športu v EU.

Sklopi aktivnosti
 • Nadnacionalna in mednarodna učna mobilnost posameznikov (študentov, mladih, učiteljev in zaposlenih).
 • Institucionalno sodelovanje za inovacije in dobre prakse med izobraževalnimi institucijami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi oblastmi in nevladnimi institucijami.
 • Podpora reformam politik in podpora za krepitev zmogljivosti v tretjih državah, vključno z novimi državami pristopnicami.
Dve posebni aktivnosti:
 • Jean Monnet.
 • Šport.
Dve novi aktivnosti:
 • Jamstvena shema za posojila, ki bo omogočila študentom magistrski študij v drugi evropski državi.
 • Ustvarjanje “koalicij znanja” in “koalicij sektorskih spretnosti”.

Komu je program namenjen?
 • Kateri koli javni ali zasebni instituciji s področja izobraževanja, usposabljanja, mladih in množičnega športa, vključno z nevladnimi organizacijami in regionalnimi/lokalnimi skupnostmi. 
 • Osebam, ki sodelujejo v izobraževanju, usposabljanju ali neformalnem učenju mladih ter športu.
 • Do sodelovanja so upravičene države članice EU, pristopne države, države kandidatke, ki so udeležene v predpristopni strategiji, države Efte, ki so pogodbenice Sporazuma EGP, Švicarska konfederacija.

Izvajanje

Odgovornosti bodo deljene med državami članicami in Evropsko komisijo. Nacionalne agencije bodo odgovorne za večino sredstev, dodeljenih za ukrepe mobilnosti in sodelovanje. Evropska komisija bo na obstoječo izvajalsko agencijo prenesla upravljanje večjih projektov sodelovanja, omrežja Eurydice, dejavnosti Jean Monnet in Šport.
 
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava