Tempus

Program Tempus spodbuja sodelovanje na institucionalnem nivoju pri tem pa se osredotoča na reforme in modernizacijo visokošolskih sistemov v partnerskih državah programa ter tako prispeva k neposrednemu povezovanju visokošolskih institucij članic EU in partnerskih držav. Program spodbuja zmanjševanje razlik na področju visokega šolstva izhajajoč iz dokumentov: Strategija Evrope 2020, iz Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (EU 2020) in bolonjskega procesa.


Več na http://eacea.ec.europa.eu/tempus/


Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava