Program Srednja Evropa (CE)

Drugi izmed dveh novih programov  ki sta v programskem obdobju 2007-2013 nasledila INTERREG III B CADSES je Srednja Evropa.
Cilj programa je krepitev teritorialne kohezije, pospeševanje notranje integracije in povečevanje konkurenčnosti Srednje Evrope.
Program Srednja Evropa krepi transnacionalno sodelovanje na vsebinskih področjih strateškega pomena. Pri tem spodbuja gospodarski, okoljski in družbeni razvoj območja Srednje Evrope.
Program se osredotoča na štiri prioritete, ki jih določa uredba o strukturnih skladih: inovacije, dostopnost, okolje in trajnostni razvoj mest. V programskem dokumentu so opredeljene prednostne naloge programa in s pripadajočimi ukrepi:

  • Prioriteta 1: Spodbujanje inovativnosti v Srednji Evropi
  • Prioriteta 2: Izboljševanje dostopnosti območja Srednje Evrope in znotraj nje
  • Prioriteta 3: Odgovorna raba okolja
  • Prioriteta 4: Povečevanje konkurenčnosti in privlačnosti mest in regij
  • Prioriteta 5: Tehnična pomoč

Več na http://www.central2013.eu/


Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava