Program Območje Alp (AS)

Program transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp predstavlja nadaljevanje progama INTERREG III B Območje Alp, saj se izvaja na istem območju sodelovanja. Program Območje Alp skupaj financirajo Evropska Unija skozi Sklad za regionalni razvoj (ESRR), države članice EU ter Švica in Lihtenštajn.
Cilj programa je izboljšanje konkurenčnosti in privlačnosti območja sodelovanja, s podporo skupnim aktivnostim na področjih, kjer je transnacionalno sodelovanje za doseganje trajnostnih rešitev najučinkovitejše. Programski cilji se uresničujejo skozi tri programske prioritete in sicer:

  • Prioriteta 1: Konkurenčnost in privlačnost območja Alp
  • Prioriteta 2: Dostopnost in povezanost
  • Prioriteta 3: Okolje ter preprečevanje naravnih in okoljskih tveganj.
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava