Program Mediteran (MED)

Program Mediteran financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) v okviru evropskega cilja 3 teritorialno sodelovanje, katerega namen je krepitev čezmejnega sodelovanja s pomočjo lokalnih in regionalnih pobud, krepitev transnacionalnega sodelovanja z akcijami, ki vodijo k integriranemu teritorialnemu razvoju, povezanemu s prednostnimi nalogami Skupnosti ter krepitve interregionalnega sodelovanja in izmenjavi izkušenj na ustreznih teritorialnih ravneh.
Program se osredotoča na sodelovanje med regijami držav članic EU na celotnem območju Sredozemlja. Vključuje prejšnji območji sodelovanja programov MEDOCC in ARCHIMED, ki sta se odvijala znotraj pobude skupnosti INTERREG III B.
Cilj programa je prispevati k temu, da bo celotno območje sodelovanja sposobno tekmovati z mednarodnimi tekmeci, da bi tako zagotovili rast in zaposlenost za naslednje generacije, da bi podprli ozemeljsko kohezijo in aktivno prispevali k varstvu okolja v duhu trajnostnega razvoja. Cilji programa se uresničujejo v okviru naslednjih prednostnih nalog:

  • Prioriteta 1: Krepitev inovacijskih zmožnosti
  • Prioriteta 2: Varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega
    prostorskega razvoja
  • Prioriteta 3: Izboljšanje mobilnosti in teritorialne dostopnosti
  • Prioriteta 4: Spodbujanje policentričnega in integriranega razvoja območja MED

Več na http://www.programmemed.eu/


Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava