Program Jugovzhodna Evropa (SEE)

Eden izmed dveh novih programov, ki sta v programskem obdobju 2007-2013 nasledila INTERREG III B CADSES, je program Jugovzhodna Evropa. V programu sodeluje tudi Slovenija. Program ni samo del evropske kohezijske politike, ampak tudi sestavni del v okviru predpristopne pomoči in Evropske sosedske politike, ki krepita vezi med partnerji iz držav članic EU ter sosednjih držav.
Viri sofinanciranja projektnih partnerjev iz tako različnih drtžav, bodo različni. Projektni partnerji držav članic lahko pridobijo sofinaciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj do največ 85% njihovih stroškov v projektu, projektni partnerji iz drugih držav lahko pridobijo sofinanciranje iz Inštrumenta za predpristopno pomoč (IPA) ali drugih nacionalnih virov. Cilj programa je razvijanje transnacionalnih partnerstev za spodbujanje prostorskih, ekonomskih in družbenih integracijskih procesov ter povečevanje kohezije, stabilnosti in konkurenčnosti na območju sodelovanja. Ta cilj se dosega z izvajanjem naslednjih prednostnih nalog:

  • Prioriteta 1: Razvijanje inovativnih zmožnosti
  • Prioriteta 2: Izboljševanje stanja okolja in njegovo varovanje
  • Prioriteta 3: Izboljšanje dostopnosti
  • Prioriteta 4: Razvijanje območij trajnostne rasti


Več na http://www.southeast-europe.net


Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava