Life+

Program LIFE+ je finančni instrument za okolje in sofinancira ohranjanje narave in ostalih področij varstva okolja, ki so v evropskem interesu ter dejavnosti obveščanja in informiranja ter povezane z okoljem.

Program ima tri sklope:

  1. Narava in biotska raznovrstnost; prispeva k izvedbi politik in zakonodaje Evropske unije na področju narave in biotske raznovrstnosti.
  2. Okoljska politika in upravljanje; namenjena je za izvajanje, posodobitev in razvoj okoljske politike in zakonodaje Evropske unije.
  3. Informacije in obveščanje; namen so kampanje obveščanja in osveščanja ter akcije za izvajanje, posodabljanje in razvoj evropske okoljevarstvene politike in zakonodaje.

Več na http://ec.europa.eu/environment/life

 

Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava