Ključne podporne institucije inovacijskega ekosistema UM delujejo znotraj in zunaj univerzitetnega okolja. So del programa Inovativne odprte tehnologije – IOT, kjer skupaj z regionalnimi razvojnimi agencijami, gospodarskimi zbornicami, obrtno-podjetniškimi zbornicami, tehnološkimi parki in občinami vzpostavljajo učinkovito podporno okolje po načelu »vse na enem mestu«. Vključujejo se v mednarodne mreže, kot je Danube Transfer Centres, koordiniran s strani Steinbeis Europa Zentrum iz nemške regije Baden-Württemberg.​            Logo_RAZUM.png

RAZ:UM

www.raz.um.si


RAZ:UM (Raziskovalno, razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru) je ključni integrativni del inovacijskega ekosistema UM. Cilj RAZ:UM-a je ustvarjanje in koordiniranje za študente in raziskovalce podjetniško prijaznega okolja in utrditev vodilnega položaja UM pri prenosu znanja v regiji. Ključne naloge RAZ:UM-a so koordinacija in razvoj mehanizmov inovacijskega okolja UM in regije ter spodbujanje udejanjanja idej raziskovalcev UM (študentov, profesorjev, itd.) in prenos znanstvenih dognanj v gospodarstvo in širše družbeno okolje.


Koordinacija in razvoj inovacijskega ekosistema UM in regije

Demola


V konzorciju za podjetništvo in inoviranje RAZ:UM v sodelovanju s Tovarno podjemov, univerzitetnim inkubatorjem, in TehnoCentrom UM, pisarno za prenos tehnologij, nudi podporo podjetništvu in inovacijam v univerzitetnem okolju ter je pomembno orodje za komercializacijo vrhunskega znanja in tehnologij, razvitih v okolju UM.            Logo_Tovarna podjemov.png

​​Tovarna podjemov

Univerzitetni podjetniški inkubator

www.tovarnapodjemov.org

Tovarna podjemov je v okviru inovacijskega ekosistema UM prevzela odgovornost za razvoj in izvajanje programov za promocijo podjetništva, svetovanje podjetnikom in inkubacijo start-up podjetij. Program Start:up Maribor je namenjen vsem inovativnim posameznikom in ekipam, ki se lotevajo projekta razvoja in trženja novega produkta v negotovih okoliščinah.

Promocija podjetništva

Svetovanje podjetnikom

Inkubacija start-up podjetij​           Logo_TC.png

TehnoCenter UM

Pisarna za prenos tehnologij
www.tehnocenter.si

TehnoCenter UM svetuje v času raziskav ter nudi pomoč v postopkih prevzema službenih izumov na Univerzi v Mariboru in zaščite izumov s pravicami industrijske lastnine. V postopkih komercializacije izumov izvaja aktivnosti vrednotenja tržnega potenciala izumov, identifikacije ustreznih partnerjev iz gospodarstva, pogajanj za prodajo patentov ali sklenitev licenčnih pogodb ter pomoči pri ustanavljanju odcepljenih podjetij.


Upravljanje intelektualne lastnine

Komercializacija izumov

Spodbujanje inoviranja