Seznam najpomembnejših indeksiranih mednarodnih podatkovnih zbirk

​​​​ ​​Senat Univerze v Mariboru v skladu ​z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM štev. XXX-5-2012, sprem. in dopol. do XXXV-5-2017), na predlog senatov članic UM ter Habilitacijske komisije Senata UM potrdi Sezname najpomembnejših mednarodnih indeksiranih podatkovnih zbirk za znanstvena področja Univerze v Mariboru.​ 


POZOR!

 

Na 34. redna seja Senata UM dne 19. 6. 2018 je bil sprejet sklep:

 

»Senat UM potrdi nabor mednarodnih podatkovnih zbirk za habilitacijska področja, ki so označena za potrditev v priloženi tabeli. Za potrjene sezname mednarodnih podatkovnih zbirk velja od pričetka veljavnosti prehodno obdobje dveh let, ko lahko kandidati uveljavljajo vsa dela bodisi iz novega seznama mednarodnih podatkovnih zbirk, bodisi iz starega seznama mednarodnih podatkovnih zbirk; kar je za kandidata ugodneje.«
  
  
Mednarodne zbirke za vsa področja - 2018
  
  
angleški jezik, angleška in ameriška književnost, didaktika angleščine.pdfangleški jezik, angleška in ameriška književnost, didaktika angleščine - podatkovne zbirke (razvija FF)
antropologija.pdfantropologija - podatkovne zbirke (razvija FF)
arhitektura.pdfarhitektura - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
EPF.pdfEPF - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FE.pdfFE - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FERI.pdfFERI - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FF.pdfFF - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FG.pdfFG - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FKBV.pdfFKBV - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FKKT.PDFFKKT - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FL.pdfFL - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FNM.pdfFNM - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FOV.pdfFOV - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FS.pdfFS - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
FT.pdfFT - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
kriminologija.pdfkriminologija - podatkovne zbirke (razvija FVV)
MEDICINA.pdfMedicina - Najpomembnejše mednarodne podatkovne zbirke
MF.pdfMF - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
PEF.pdfvsa področja PEF - podatkovne zbirke
PF.pdfPF - Najpomembnejše mednarodne indeksirane podatkovne zbirke
slovenistika, lektorat slovanskega jezika, primerjalna književnost.pdfslovenistika, lektorat slovanskega jezika, primerjalna književnost - podatkovne zbirke (razvija FF)
turizem.pdfturizem - podatkovne zbirke (razvija FT in EPF)
varnostne vede.pdfvarnostne vede - podatkovne zbirke (razvija FVV)
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA.pdfZdravstvena nega in oskrba - Najpomembnejše mednarodne podatkovne zbirke
ZDRAVSTVO.pdfZdravstvo - Najpomembnejše mednarodne podatkovne zbirke
Urednik strani: Služba za habilitacije
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava