''Bomo zmogli? DA! Vendar ne sami!'' se je glasilo na prvi Raziskovalno-razvojni tribuni, ki je v organizaciji Univerze v Mariboru 28. novembra 2013 potekala v Hotelu Habakuk. Glavni namen R:R tribune je bil povezati potrebe gospodarskih partnerjev in kompetence Univerze v Mariboru in s tem pospešiti ekonomski in družbeni razvoj Slovenije.
 
In prav to zavedanje in nujnost povezovanja med gospodarstvom in univerzo je glasno odmevalo. Velik obisk in skorajda premajhne predavalnice so dale vedeti, da se vsaj tisti udeleženci, ki so se včeraj zbrali, zavedajo, da lahko le s skupnim delovanjem dosežemo rezultate, ki bodo odločilno vplivali na razvoj regije in Slovenije. To sta tudi v svojem uvodnem nagovoru poudarila rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Danijel Rebolj in mag. Urban Krajcar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za znanost z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 
Prorektorica in vodja projekta CORE@UM prof. dr. Karin Stana Kleinschek je predstavila razvojne projekte univerze in partnerjev ter poudarila pomen Strategije znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti za obdobje 2013-2018, ki Univerzo v Mariboru zavezuje k proaktivnemu delovanju in doseganju vrhunskih rezultatov. Torej kako od ideje do inovacije, od problema do  rešitve? ''S sodelovanjem!'', je ponovno odmevalo. Potreba po simbiozi med Univerzo, gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi je močna kot še nikoli, vendar bo uspešna le skozi partnerski odnos, kolektivnost in skupno strategijo. Za prioritetna področja strategije ''zdravje, demografske spremembe in blaginja'' je ključna aktivnost vseh deležnikov, od mladih, že prej omenjenih skupnosti, gospodarstvom, državo in seveda univerzo. Ta področja so tudi krovna tema Obzorij 2020. In prav na univerzi smo v tej smeri že postavili temelje: s projektom CORE@UM, v okviru katerega se je razvila pobuda za R:R tribuno, sledimo strategiji in usmerjamo raziskovalne napore v aktivno in varno staranje.
 
Ena izmed uspešnih zgodb je DEMOLA Maribor, ki sta jo na tribuni predstavila njen vodja prof. dr. Dean Korošak in Ville Kairamo, vodja DEMOLA Network. DEMOLA je koncept, ki izvira iz Finske in spodbuja soustvarjanje študentov, podjetij in visokošolskih ustanov. Do sedaj je v celotnem projektu sodelovalo že več kot 2000 študentov, deluje pa na osmih lokacijah po Evropi. V projekt DEMOLA Maribor so se vključila mnoga slovenska podjetja, kot npr. Gorenje, Hidria, Swaty, Energetika, Iskratel...., katera so dodeljeni ekipi študentov zastavila izziv, ti pa imajo tri in pol meseca časa, da najdejo najbojšo rešitev problema. Na tribuni so imeli prvo priložnost, da v enominutnem govoru brez prosojnic pokažejo vmesne rezultate svojega dosedanjega enomesečnega dela.
 
Svoj prispevek v inovacijski ekosistem Univerze so še predstavili mag. Matej Rus iz Tovarne podjemov, ki je zbrane najprej soočil s kruto statistiko, da devet od desetih podjemov propade. Seveda je takoj za tem ponudil možno rešitev, kako skozi Design thinking'', ''Business model generation'' in ''The lean startup'' ter pomočjo Tovarne podjemov to statistiko obrniti v prid preživelim in uspešnim podjemom.
 
Doc. dr. Anton Habjanič iz TehnoCentra UM je zbranim predstavil pisarno za prenos tehnologij, oziroma sestavine dobrega prenosa tehnologij. Torej, kaj vse je mogoče narediti s pomočjo upravljanja z intelektualno lastnino, komercializacijo izumov in seveda že večkrat omenjenim sodelovanjem z gospodarstvom.
 
Pomembno vlogo pri načrtovanju prihodnosti pa imajo tudi študentje. Pri vključevanju na trg dela in razvoju kariere jim je v veliko pomoč Karierni center Univerze v Mariboru, ki skozi zaposlitvene sejme, okrogle mize in informativne dneve ponuja tako študentom kot tudi delodajalcem, da se medsebojno najdejo in učinkoviteje seznanijo z možnostmi, ki jih ponujata obe strani. Kot je v svoji predstavitvi povedal vodja KC UM, Matej Kosi, so do sedaj organizirali že več kot 300 dogodkov, opravili 310 kariernih svetovanj, omogočili 80 obiskov v potencialna delovna okolja ter imeli že več kot 6500 udeležencev na dogodkih. 
 
Uvodnem delu so sledili razvojni sklopi, katere so vodili uveljavljeni strokovnjaki in raziskovalci, namenjeni intenzivni izmenjavi izkušenj in predlogov glede možnosti raziskovalnega-razvojnega sodelovanja. Udeleženci so se razdelili v sledeče sklope:
Vodil ga je prof. dr. Zoran Ren; govorili so o tehnologijah izdelave, obdelave in uporabe kovinskih, nekovinskih in hibridnih materialov za uporabo v sodobnih aplikacijah.
Vodil ga je prof. dr. Marjan Heričko; razpravljalci so izhajali iz dosedanjih dobrih praks, dosežkov in inovacij na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter prihodnjih možnostih, ki jih odpira program Obzorja 2020
Vodili sta ga doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda in doc. dr. Simona Šarotar Žižek; o tem, kako lahko management poslovanja kot eden največjih izzivov sodobnega časa aktivno prispeva k well-beingu zaposlenih
Vodili so ga prof. dr. Miroslav Rebernik, mag. matej Rus in Urban Lapajne; predstavili so tri uspešne sodobne metode za učinkovito realizacijo start-up podjemov v okviru novih oziroma obstoječih podjetij.
 
 
R:R tribuna je bila finančno podprta s strani Evropske unije, preko projekta CORE@UM, ki je usmerjen v zagotavljanja aktivnega in varnega staranja ob hkratni znanstvenoraziskovalni in razvojni rasti regije, ter projekta FORT, katerega glavni področji delovanja sta vzpostavitev zmogljivosti za razširjanje in uporabo inovacij.
 
Logo_CORE@UM.png
 Logo_MIZS.jpg

Logo_ESRR_barvni.jpg
​​Operacijo z naslovom »Center za Odprte inovacije in RaziskavE Univerze v Mariboru(CORE@UM)« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
FORT_logo.jpg
​ ​CE_ERDF_logo.jpg
Projekt FORT se izvaja v okviru programa Srednja Evropa in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
SEE_colour_TCP.jpg
SEETechnology_logo.png
EU+LOGO.jpg
 

​​​​​​​​​​
Urednik strani:  
Program R:R tribune 2013​ ​

Fotogalerija

 

R:R tribuno 2013 smo organizirali v sodelovanju z:
RAZ:UM
 
 
 
Logo_TC.PNG 

Karierni center UM
​ ​