Glej ga, asfalt vrtnarja!

Zelene strehe, >>žive<< fasade, mestne farme in balkonski vrtički so pot k trajnostnemu bivanju v mestu in izven strnjenih naselij :
 
  • naravi prijazni gradbeni materiali
  • energetsko varčne zgradbe (stanovanjske in poslovne)
  • lokalna pridelava
  • večnamenska raba prostora
  • pozitivni socialno psihološki  vidik
 
Dejavnost UKM je usmerjena na literaturo in informacije. 
 
Promovirali in prestavili bomo literaturo z zgoraj navedenih področij, ki je dostopna v UKM fizično ali preko oddaljenih dostopov  (medknjižnična izposoja, elektronski viri).  Potencialni uporabniki bodo spoznali vire, pa tudi poti do njih.
 
Prikazali bomo izbor literature o zelenih strehah, >>živih<< fasadah, mestnih farmah in balkonskih vrtičkih. Pripravili bomo praktične prikaze iskanja in zbiranja podatkov iz literature, predstavili strokovne referente in njihovo dejavnost; torej predstavili knjižnično dejavnost na eno od tem trajnostnega bivanja v mestih.


​​​
Urednik strani:  
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava