Začetek kariere raziskovalca

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Raziskovalec je vse bolj prepoznavni, atraktivni poklic​ raznolikih karier.  Če ste lastnik diplome, s katero se lahko vpišete v doktorski študijski program, lahko postanete raziskovalec tudi vi. Možnost zaposlitve tekom financiranega doktorskega študija in pridobivanje delovnih izkušenj ob priznanih znanstvenikih doma in v tujini omogočata za slovenske kandidate sledeča programa usposabljanja:


Mreže doktorskega študija (Doctoral Networks), akcije Marie Skłodowska-Curie (MSCA) programa Obzorje Evropa 

​Doktorske mreže akcij MSCA (prej Inovativne mreže usposabljanja oz. Innovative Training Networks-ITN) omogočajo izbranim kandidatom financiranje doktorskega študija in atraktivnega raziskovalnega usposabljanja v mednarodnem prostoru tako pri akademskih kot neakademskih institucijah. Finančna podpora usposabljanja traja do 36 mesecev, v katerih kandidat ob poglobljenih znanjih doktorskega študija pridobi tudi mednarodne, prenosljive, raziskovalno usmerjene kompetence in veščine. 

Pri izboru kandidatov starost in povprečna ocena nista pogoj. Upošteva pa se pravilo mobilnosti, ki določa, da so lahko izbrani kandidati za usposabljanje tisti, ki v skupnem obdobju treh let neposredno pred datumom predvidene zaposlitve niso prebivali ​​ali opravljali svoje glavne dejavnosti (delo, študije itd.) v državi upravičenca, ki je prosto mesto objavil, več kot 12 mesecev.


Program Mladi raziskovalci

​Program Mladi raziskovalci izbranim kandidatom omogoča financiranje doktorskega študija, zaposlitev v raziskovalnem okolju uglednih slovenskih raziskovalnih organizacij in s tem ob poglobljenih znanjih doktorskega študija tudi raziskovalne kompetence in veščine. Pri izboru in zaposlitvi najustreznejših kandidatov sta ob zaključenem študijskem programu ustrezne smeri pogoja tudi starost in povprečna ocena.


Pri obeh zgoraj navedenih programih usposabljanja se ustreznost predhodne smeri izobraževalnega programa kandidatov presoja glede na predviden program usposabljanja objavljenega prostega mesta. Kandidati z neustrezno predhodno smerjo izobrazbe glede na program usposabljanja slednjega ne bi mogli uspešno zaključiti.


​Informacije o prostih mestih, ki jih raziskovalne organizacije ponujajo, pogoji, kriteriji in merila izbora so objavljeni na:
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava