Človeški viri v raziskovanju

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Univerza v Mariboru se zaveda ključnega pomena človeških virov, zato je junija 2009 aktivno pristopila k implementaciji Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Listine in Kodeksa). Je prva univerza v slovenskem prostoru, ki je pridobila priznanje Evropske komisije za skladnost njene kadrovske strategije za raziskovalce​​ (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) z omenjenima Listino in Kodeksom. Univerza v Mariboru s tem prispeva k prizadevanjem Evropske komisije pri oblikovanju skupnega raziskovalnega prostora, enotnega trga delovne sile za raziskovalce, mobilnosti znotraj njega, atraktivnosti karier, ki jih ta poklic omogoča, atraktivnejših delovnih pogojih, razvoju različnih spretnosti in veščin raziskovalcev ter čim stabilnejši socialni varnosti.​

 
​Strateški dokumenti v obdobju 2014​-2020

Strategija razvoja Univerze v Mariboru (2013-2020)

Posvet o Strategiji UM (2013-2020): Razvoj človeških virov univerze

Akcijski načrt implementacije Strategije razvoja UM za področje človeških virov 2014 - 2020.pdf

Strateški dokumenti v obdobju 2010-2014


Kadrovska strategija Univerze v Mariboru 2010-2014

Akcijski načrt za implementacijo kadrovske strategije za raziskovalce 2010 - 2014​​

Poročilo interne samoevalvacije 2010-2011

Prenovljen akcijski načrt 2010-2014​

Poročilo interne samoevalvacije 2012-2014​​

Uresničitev akcijskega načrta Kadrovske strategije za raziskovalce​ 2010-2014


Zunanja evalvacija implementacije načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev skozi Kadrovsko strategijo za raziskovalce 2010-2014


Priporočila evalvatorjev-junij 2014 - evalvacija implementacije kadrovske strategije za raziskovalce v obdobju​​​​​​ 2010-2014​​Deklaraciji


Deklaracija o sodelovanju Univerze v Mariboru​ v HR strateški​ skupini Evropske komisije (9junij 2009).

Deklaracija zavezanosti slovenskih univerz k implementaciji načel evropske Listina za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Rektorska konferenca Republike Slovenije, ​19. november 2008).

​​
Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava