Človeški viri v raziskovanju

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Univerza v Mariboru se zaveda ključnega pomena človeških virov, zato je junija 2009 aktivno pristopila k implementaciji Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Listine in Kodeksa). Je prva univerza v slovenskem prostoru, ki je pridobila priznanje Evropske komisije za skladnost njene kadrovske strategije za raziskovalce​​ (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) z omenjenima Listino in Kodeksom. Univerza v Mariboru s tem prispeva k prizadevanjem Evropske komisije pri oblikovanju skupnega raziskovalnega prostora, enotnega trga delovne sile za raziskovalce, mobilnosti znotraj njega, atraktivnosti karier, ki jih ta poklic omogoča, atraktivnejših delovnih pogojih, razvoju različnih spretnosti in veščin raziskovalcev ter čim stabilnejši socialni varnosti.​

Strateški dokume​nti v obdobju 2010-2014

​Zunanja evalvacija implementacije načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev 2010-2014​

Strateški dokumenti v obdobju 2014-2020

​​
Urednik strani: Oddelek za razvoj in študentske zadeve
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava