VARNI Z ZNANOSTJO – EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ EU Emblem flag_yellow_high.jpg Logo _SCIFE_.png
Ta Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie .

Maria Skłodowska-Curie: sledimo navdihu!

 

Petek, 29. 9. 2017 od 14:00 v Mariboru, Brežicah in Kopru, Izoli, Novi Gorici, Ljubljani z okolico, Ljutomeru.


 
DSC_0226.jpg 

​PROGRAM 


NAKUPOVALNO SREDIŠČE EUROPARK

od 14. ure

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko


 

Računalniška inteligenca in šport

Delavnica bo predstavila algoritme računske inteligence, ki se uporabljajo v športu. Predstavili bomo tudi rešitev "Umetni športni trener". Izvaja Laboratorij za računalniške arhitekture in jezike. 


 

Moderna navidezna resničnost

Raziskovalci iz laboratorija za geometrijsko obdelavo podatkov in multimedije vam bodo predstavili nove naprave za navidezno resničnost. Tehnologija omogoča bolj intuitiven in samoumeven način interakcije v virtualnih svetovih napram klasičnim napravam za interakcijo z računalnikom (monitor, tipkovnica ter miška). Obiskovalci bodo lahko naprave tudi preizkusili.


 

Računalniška grafika

Priljubljenost in splošna raba računalnikov je neločljivo povezana z razvojem računalniške grafike, ki je našla svoje mesto vse od operacijskih sistemov pa do filma. V Laboratoriju za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev se ukvarjamo z vsemi pojavnimi oblikami računalniške grafike od znanstvene vizualizacije pa vse do računalniške animacije in razvoja računalniških iger. V naši predstavitvi se bomo dotaknili vseh vidikov računalniške grafike in demonstrirali nekaj študentskih izdelkov iz tega področja.


 

Koordinator:  izr. prof. dr. Jožef Ritonja

Sodelujoči: Iztok Fister ml., Uroš Mlakar, asist. Danijel Žlaus, doc. dr. Simon Kolmanič 


 Laboratorij za računalniške arhitekture in jezike: 

https://labraj.feri.um.si/Splo%C5%A1ne_informacije

Laboratorij za geometrijsko obdelavo podatkov in multimedijev: https://cs.feri.um.si/institut/laboratoriji/gemma/


 

Varnost in zasebnost na internetu

Varnost in zasebnost sta pomembni raziskovalni temi Interneta. Predstavljen bo pomen informacijske varnosti v vsakdanjem življenju. V okviru demonstracije bodo prikazani problemi varnosti na spletu, vključno z načini ustreznega upravljanja gesel in načini, kako ustvariti dobra in zapomnljiva gesla. Prav tako bomo tudi pripravili in izvajali izobraževanje uporabnikov družbenih omrežij (Facebook) s ciljem, da povečamo njihovo zavedanje o možnih nevarnostih pri uporabi družbenih omrežij.


 

Koordinator: doc. dr. Marko Hölbl

Sodelujoči:  prof. dr. Tatjana Welzer, Marko Kompara, Luka Hrgarek

 

http://ii.uni-mb.si/institut/laboratoriji/lpt/


 


Filozofska fakulteta


 Ali je naša prst občutljiva na sušo?

Mnoga območja na svetu imajo zelo slabe pogoje za pridelavo hrane, zato je bistveno poznati osnovne lastnosti prsti, ki vplivajo na rodovitnost zemlje. V Afriki umira na milijone ljudi, ker si ne zmorejo pridelati lastne hrane. Udeležence  bomo naučili odčitavati lastnosti zemlje z enostavnimi metodami, ki jih lahko vsak uporabi za analizo svoje zemlje. Zemljo bomo poslušali, jo »šteli«, prelili s kislino ter merili hranila in dostopnost hranil. Poudarek bo na enostavnih postopkih prepoznavanja prsti in potreb po njihovi spremembi, da postanejo rodovitne.


 Koordinatorica: prof. ddr. Ana Vovk Korže

Sodelujoči: Janja Lužnik, Alenka Marušič, Tjaša Mohar

 

http://www.ff.um.si/centri/erm/

 

Psihološki instrumenti za merjenje stresa na delovnem mestu 

Na predstavitvi bodo obiskovalci lahko spoznali in rešili nekatere teste, s pomočjo katerih je mogoče določiti raven njihovega stresa (pri delu, v šoli itd.). Dobili bodo povratno informacijo o lastni obremenjenosti zaradi stresa in o nekaterih drugih vidikih njihovega telesnega in duševnega zdravja (npr. izgorelost, psihično blagostanje). Predstavitev bodo izvedli študenti psihologije višjih letnikov ob pomoči pedagoškega mentorja.


 Sodelujoči: dr. Sara Tement, Marina Horvat, dr. Bojan Musil, dr. Karin Bakračevič Vukman

http://ff.um.si/oddelki/psihologija/


 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo


 

Samostoječi most

Udeleženci bodo iz naprej pripravljenih zidakov različnih mas postavljali mostove s preprostim zlaganjem zidaka na zidak brez uporabe vezivnih sredstev (npr. lepila). Takšen most stoji le, če so izbrani zidaki ravno pravšnje mase. Oblika mostu namreč mora odgovarjati obliki "verižice", ki bi jo ti zidaki ustvarili, če bi jih obrnili okrog. Udeleženci bodo poskušali sestaviti mostove različnih, a naprej podanih oblik, na voljo pa bodo imeli zidake različnih mas.


Koordinator: dr. Boštjan Kovačič

Sodelujoči: dr. Anita Prapotnik Brdnik

 

 

Vožnja v ovinku

Obiskovalcem bomo predstavili samo vrteči se pladenj, na katerem bomo postavljali avtomobilčke različnih velikosti, materialov in na različnih radijih. S tem bomo prikazali delovanje centrifugalne in centripetalne sile ob različnih pogojih. Pladenj bomo predhodno izdelali iz različnih materialov in opremili z motorčkom, ki bo omogočal vrtenje z različnimi hitrostmi.


Koordinator: dr. Boštjan Kovačič

Sodelujoči: izr. prof. dr. Matej Mencinger

 

Parametrični les

Sestaviti želimo organsko formo iz lesenih prefabriciranih 2d elementov, ki jih pridobimo z digitalno prefabrikacijo iz vezanih plošč s pomočjo razreza s CNC rezalnikom. Ključno pri sestavi lupine je razmerje/ravnotežje med formo in vzorcem geodetskih linij, ki jih položimo na površino (geodetska linija, je najkrajša razdalja med dvema točkama). CIlj je uporaba 2d elementov pri iskanju kompleksne organske oblike in pri tem kar se da učinkovito uporabiti les v obliki razrezane vezane plošče. Z uporabo parametričnega Software-ja Grasshopper v kombinaciji z industrijskim modelirnikom Rhinocerous 3D bomo organsko ploskovno obliko spremenili v 2D elemente in jih poslali na prefabrikacijo s CNC rezalnikom. S takšno tehniko bomo prišli do več konstrukcijskih rešitev, ki bodo vse predstavljale enako končno formo. Izbrali bomo tri rešitve, ki bodo šle v produkcijo in jih bomo na lokaciji sestavili. Ključno je, da se elementi med seboj sestavljajo brez vijačenja, samo s parametrično izrezanimi lesenimi gradniki, kot neke vrste sestavljenka. Tako bomo združili estetske značilnosti arhitekture, s konstrukcijskim znanjem gradbeništva in oboje povezali s trajnostnim konceptom učinkovite izrabe materiala s pomočjo parametričnega modeliranja.

 

Koordinator: dr. Boštjan Kovačič

Sodelujoči: asist. Marko Jaušovec

 

http://www.fgpa.um.si


 


Fakulteta za naravoslovje in matematiko


 

Eksperimentiranje z magnetizmom. Lebdenje, stroji.

Na stojnicah bodo razstavljeni različni zanimivi eksperimenti s področja magnetizma. Med omenjenimi eksperimenti bodo zastopani: Gausov top, magnetni stroj, prosto padanje magneta v bakreni cevi, določanje težnega pospeška s prosto padajočim magnetom v plastični cevi, individualno eksperimentiranje z magnetizmom. Mimoidoči bodo tudi sami lahko izdelovali naprave, ki bodo magnetno energijo pretvarjale v mehansko. Izdelovali bodo lahko magnetni plastelin ali različne magnetne stroje.


 

Koordinatorja: dr. Rene Markovič, doc. dr. Mateja Grašič

Sodelujoči:  asist. Eva Klemenčič in študenti

 

http://www.fnm.um.si/   

http://fizika.fnm.uni-mb.si/

https://www.facebook.com/FNMFIZIKA/

 

Matematične igre in uganke

Obiskovalci bodo aktivno sodelovali v igrah in ugankah, ki jih bodo predstavili raziskovalci. Skupaj bodo odkrivali koncepte iz diskretne matematike, aritmetike, verjetnosti in topološke teorije grafov, potrebnih za razumevanje rešitev danih problemov.


 

Koordinatorka: doc. dr. Mateja Grašič

Sodelujoči: Niko Tratnik, asist. dr. Polona Repolusk, asist. dr. Matej Merhar in doc. dr. Mateja Grašič, študenti.

http://fnm.um.si/  

http://matematika-racunalnistvo.fnm.uni-mb.si/default.aspx

 

Prikaz bio-polisaharidov in njihovih kemijskih in fizikalnih lastnosti.

Bio-polisaharidi, ki jih proizvajajo ocetnokislinske bakterije imajo široko uporabno vrednost, npr. za izdelavo obližev, oblek, umetnih arterij itd. Glede na sestavo, biofilmi ocetnokislinskih bakterij pretežno vsebujejo celulozo, nekateri pa levan. Biofilme bomo predhodno namnožili v večjih količinah in nato poizkusili ugotoviti iz katerega polisaharida (celuloze ali levana) so biofilmi zgrajeni tako, da bomo primerjali njihove kemijske (topnost v vodi) in fizikalne (viskoznost) lastnosti v okviru kratkih eksperimentov.


 

Koordinatorka: doc. dr. Mateja Grašič

Sodelujoči: izr. prof. dr. Janja Trček, asist. dr. Jure Škraban in študenti.

 

http://fnm.um.si/

http://biologija.fnm.uni-mb.si/

 

Vam poteze rastlin lahko ponazorijo, kje smo na zemeljski obli oz. v katerem ekosistemu?

Vam poteze rastlin lahko ponazorijo, kje smo na zemeljski obli oz. v katerem ekosistemu? Razvrščanje rastlin v skupine, na podlagi morfološko-funkcionalne poteze rastlin (morfologijo, fiziologijo, anatomijo, fenologijo, razmnoževanje), lahko opredeljuje njihovo funkcijo v ekosistemu. Skupine rastlinskih vrst s podobno funkcijo v ekosistemu opredeljujemo kot funkcionalne tipe, katerim je skupno podobno delovanje na nivoju organizma, podobni odgovori na ekološke dejavnike ter podobna vloga v ekosistemu. Znan primer so barviti in relativno veliki cvetovi različnih vrst alpskih rastlin. Gre za značilnosti, ki jih lahko merimo in opazujemo. Skozi opazovanje in merjenje bodo obiskovalci določili v kateri ekosistemu bi lahko našli določeno rastlinsko vrsto.

 

Koordinatorki: mag. Bojana Mencinger Vračko, doc. dr. Mateja Grašič

Sodelujoči: doc. dr. Nataša Pipenbaher, doc. dr. Sonja Škornik, asist. Igor Paušič, asist. Branko Bakan in študenti.


 

 

Fotografiranje in skeniranje obraza

Fotografirali bomo obraze radovednih posameznikov in njihov obraz primerjali z bazo obrazov oseb različnih ras. Za primerjavo obrazov bomo uporabili aktualne metode geometrijske morfometrije, ki z matematično natančnostjo primerjajo objekte, in se največ uporabljajo v antropologiji, medicini, biologiji in tudi forenziki. Obiskovalci bodo raziskali, v katerih obraznih značilnostih se razlikujemo ljudje iste in različnih ras in zakaj. Smo si, če ne upoštevamo razlik v barvi kože, bolj podobni? Zakaj imamo ljudje različnih ras različne nosove, oči, ustnice, barvo kože? Zakaj so razlike v teh lastnostih prednost in ne slabost? ATRAKCIJA: individualno skeniranje obrazov obiskovalcev s 3D barvnim skenerjem, kar predstavlja veliko prednost pred običajnim 2D fotografiranjem, in postaja nov standard v raziskovalnem delu.

 

Koordinatorki: mag. Bojana Mencinger Vračko, doc. dr. Mateja Grašič

Sodelujoči: doc. dr. Tina Klenovšek,  asist. dr. Jan Podlesnik in študenti

https://www.researchgate.net/publication/279382999_Face_comparison_using_geometric_morphometrics_%28in_Slovene%29_PRIMERJAVA_OBRAZOV_Z_GEOMETRIJSKO_MORFOMETRIJO

 

Modeli snežink, kristalov. Modeliranje sveta

Obiskovalci po danih predlogah izdelujejo modele snežink in drugih kristalov. Ob tem se srečajo s simetrijo in z lepoto oblik. Realne predmete pogosto spremenimo v model, da jih lahko preračunavamo, animiramo s pomočjo računalnika in podobno. Obiskovalci bodo izdelovali tehnične modele (mostovi, stolpi) in druge modele po predlogah ali lastni izbiri.

 

Koordinatorka: doc. dr. Mateja Grašič

Sodelujoči:  doc. dr. Mateja Grašič, Danilo Kozoderc in študenti.

http://www.simetris.si/ 


 

Fakulteta za organizacijske vede

 

Raziskovalni projekti Fakultete za organizacijske vede.

Fakulteta za organizacijske vede UM bo predstavila rezultate raziskav aplikativnih, nacionalnih in mednarodnih projektov, v okviru katerih je s raziskovalnim delom prispevala k razvoju posameznikov in organizacij.

 

Koordinator: doc. dr. Damjan Maletič

Sodelujoči: izr. prof. dr. Andrej Škraba, viš. pred. dr. Gregor Lenart, Marjeta Marolt


 

http://www.fov.uni-mb.si/sl

http://www.fov.uni-mb.si/sl/raziskovanje/projekti


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


 

Zabavajmo se z znanostjo!

Prav vsak se lahko igra z znanostjo ter se z enostavnimi demonstracijami nauči kaj novega. V ta namen bodo študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru navduševali z zanimivimi demonstracijami, kjer se bomo igrali s fenom, ping-pong žogicami in baloni. Pokazali bomo, kako lahko vidimo zvok in kako lahko s svinčnikom predremo z zrakom napolnjen balon in vrečko napolnjeno z vodo, brez da bi počila ter kako lahko z rdečim zeljem ugotavljamo pH raztopin. Predstavili bomo tudi zanimive kroglice, ki v stiku z vodo nabreknejo ter postanejo v vodi nevidne, dokler jih ne obarvamo, in jih lahko uporabimo kot »ustekleničeno vodo«, za katero ne potrebujemo steklenice in jo lahko uporabimo tudi za zalivanje rož. In kar je najboljše, vse prikazane eksperimente lahko naredite tudi sami doma!

 

Koordinatorka: Eva Španinger

Sodelujoči: študenti​
http://www.fkkt.um.si/sl/node/1899​ ​

http://www.fkkt.um.si/sl

Fakulteta za strojništvo

 

Virtualna simulacija tekstilnih izdelkov

Prikazana bo računalniška simulacija izdelave in drapiranja tekstilnih izdelkov, prilagajanje dimenzij 3D telesnega modela, vpliv lastnosti tekstilij na drapiranje in obliko tekstilnih izdelkov ter vizualizacija tekstilnih izdelkov. Obiskovalci bodo aktivno sodelovali pri računalniškem oblikovanju.


Pametni materiali

Mikrokapsule z eteričnimi olji ali fotokromnimi barvili (barva se speminja glede na svetlobo) bomo tiskali na tekstilne podlage, ter tako izdelali aromaterapevtske in fotokromne tekstilije različnih designov.

 

Gospodinjsko strojno pranje ali ga res poznamo? 

lokacija: gostinski lokal GINGER 

Science caffe – diskusija ob kavi. Širši javnosti bodo na poljuden način predstavljeni dejavniki (tekstilije, nečistoče, pralna sredstva, pralne stroje) in pogoji, ki vplivajo na učinke strojnega pranja tekstilij. Izpostavljeni bodo primarni in sekundarni učinki pranja ter njihovo vrednotenje.


 

Koordinator: Danijel Zimšek

Sodelujoči: izr. prof. dr. Zoran Stjepanovič, doc. dr. Andreja Rudolf, prof. dr. Bojana Vončina,  doc. dr. Julija Volmajer Valh,  doc. dr. Branko Neral.

 

Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=289 

Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=290


 

Fakulteta za varnostne vede


 

Spretnosti verbalne in neverbalne komunikacije v policijskih postopkih
Obiskovalci bodo povabljeni, da se preizkusijo v spretnostih komuniciranja. Krepili bodo lahko verbalne in neverbalne komunikacijske veščine (oboje je zelo pomembno tudi v policijskih postopkih). Raziskovali (in vadili) bomo »Kako biti prepričljiv v komunikaciji« ter raziskovali »Zakaj gremo drug drugemu tako na živce?«. Tako se bomo spoznali s taktnostjo v komuniciranju in s t. i. osebnimi prepričanji oz. delovnimi stili, ki so nam jih privzgojili starši in drugi odrasli tekom odraščanja. Ta prepričanja pa intenzivno vplivajo na naše (raz)mišljenje in delovanje, med drugim tudi kako delujemo v odnosih in kako komuniciramo.

 

Koordinatorka: doc. dr. Danijela Frangež

Sodelujoči: doc. dr. Maja Modic, dr. Simon Turk, asist. Boštjan Slak.


 

Fakulteta za zdravstvene vede


 

S higieno do zdravja

Obiskovalci bodo lahko tudi na Noči raziskovalcev 2017 izmerili svoje parametre: nasičenost hemoglobina s kisikom, meritve srčnega utripa, arterijskega krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Poleg tega bodo lahko opazovali odtise prstov na hranilnih gojiščih po inkubaciji in sicer pred in po razkuževanju rok. Iz vzorcev bo razvidna učinkovitost izvedene higiene rok. Prav tako bomo obiskovalcem pokazali odtise kovanca, mobitela, ključev na hranilnih gojiščih po inkubaciji z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu higiene rok po uporabi vsakodnevnih pripomočkov, saj bodo pod mikroskopom po inkubaciji lahko videli koliko bakterij se nahaja na omenjenih pripomočkih. Obiskovalci si bodo lahko pod mikroskopom ogledali preparate človeških tkiv in organov (mišice, koža, kost, oko, aorta, ledvice, pljuča, spolne celice) ter tudi razmaz svoje krvi. Obiskovalci se bodo lahko udeležili kviza, kjer bodo preko računalnika (http://www.socrative.com/) odgovarjali na vprašanja v zvezi z osebno higieno in zdravim načinom življenja. Tisti z najvišjim številom točk bodo prejeli tudi manjšo nagrado (na primer razkužilo za roke, zobno krtačko ipd.).


 Koordinator:  mag. Barbara Donik

Sodelujoči: asist. Nino Fijačko, doc. dr. Petra Povalej Bržan, asist. dr. Urška Rozman, asist. Zvonka Fekonja

 

http://www.fzv.um.si


 


Pedagoška fakulteta


 

Matematične igre (3-99 let)

Udeleženci bodo aktivno igrali igre Številski izrazi s kockami, Zaporniki in Prečkanje reke. Namen iger je razvijanje znanja aritmetike in znanja. Vse tri igre bodo pripravljene in glede na starost udeleženca zaigrane v treh različicah: za otroke med 5 in 11 letom, za učence med 12 in 14 letom ter za dijake oz. odrasle, starejše od 18 let. Vse igre so lahko zaigrane v manjših (min 2 igralca) ali večjih skupinah (max. 6 igralcev). Zmagovalcem bodo podeljene simbolne nagrade. Skozi z igro vlog bodo udeleženci seznanjeni z dvema slavnima matematičnima problemoma: problemom rokovanja in problemom Montya Halla. Udeleženci bodo s tem pridobili metakognitivna znanja za reševanje matematičnih problemov. Udeležencem bo omogočeno aktivno igranje. Ker se prvi problem navezuje na Carla Friedricha Gaussa, bo v predstavitvi predstavljeno življenje in delo tega slavnega matematika. Udeleženci bodo seznanjeni predvsem s tem, da se aktivno raziskovanje lahko prične že v zelo ranem otroštvu.

 

Koordinatorka: Jelena Krivograd

Sodelujoči: izr. prof. dr. Alenka Lipovec, asist. dr. Darja Antolin, asist. Manja Podgoršek.

http://www.pef.um.si/

 

Uporaba tkivnih kultur za zaščito ogroženih rastlinskih vrst

Rebrinčevolistna hladnikovka ali hladnikija (Hladnikia plastinacifolia Rchb.) je ledenodobna endemična vrsta, ki v naravi raste samo na majhnem območju Trnovskega gozda v Sloveniji in je zato zelo ranljiva vrsta. Zavarovana je in situ in ex situ. Ex situ jo ohranjajo v botaničnem vrtu v Ljubljani. In situ pa jo hranimo v tkivni kulturi na Univerzi v Maribor, kjer razvijamo postopke za dolgoročno hrambo s pomočjo krioprezervacije. Tehnike tkivne kulture so eden od možnih načinov za ex situ začito rastlin, ki hkrati omogočajo hitro namnožitev v primeru, da bi bila rastlina ali njeno rastlišče kakorkoli ogrožena. S predstavitvijo želimo predstaviti in popularizirati moderno rastlinsko biotehnologijo in demonstrirati možnosti njene uporabe.

 

Koordinator: Jelena Krivograd

Sodelujoči: doc. dr. Jana Ambrožič-Dolinšek, mag. Terezija Ciringer

http://biologija.fnm.uni-mb.si/personal/jad/


 


Astronomsko društvo Orion

 

Astronomska delavnica

Predstavitev raziskovalnega dela Astronomskega društva Orion bo potekala v dveh delih: - V prvem delu bomo v okviru opazovanj s teleskopom predstavili Sonce in vidne pojave na njegovem površju. Sonce bomo opazovali skozi mylar filter, kjer se bomo osredotočili na opazovanje Sončevih peg. Posebej zanimivo bo opazovanje Sonca skozi Hα teleskop, kjer bomo z nekaj sreče lahko opazovali protuberance – izbruhe na površini Sonca. V večernem delu opazovanj si bomo v primeru jasnega vremena s teleskopom ogledali zemljin naravni satelit Luno. Ob teleskopu bo ves čas potekala strokovna razlaga. V drugem delu, ki bo potekal v notranjosti Europarka bodo člani Astronomskega društva Orion predstavili svoje delo. Poudarek bo predvsem na rezultatih dela raziskovalnih astronomskih taborov, predstavitvi rezultatov analiz svetlobnega onesnaženja v Mariboru in okolici. Ves čas bodo potekali tudi poskusi s področja astronomije.​

 

Koordinator: dr. Igor Žiberna

Sodelujoči: Nataša Petelin

http://www.orion-drustvo.si/index.php?id=5


Mladi za napredek Maribora

 

Zmagovalne raziskovalno inovacijske naloge

Rezultate svojih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov bodo predstavili mladi avtorji, ki bodo sodelovali v projektu Mladi za napredek Maribora 2017 in jih bodo za sodelovanje predlagale ocenjevalne komisije. Pripravili bodo predstavitve, eksperimente, prezentacije zaključkov svojih nalog. Vse aktivnosti bodo obiskovalcem približale najrazličnejše znanstvene panoge (naravoslovje, družboslovje, …). Za najmlajše obiskovalce Europarka bomo pripravili raziskovalno delavnico, kjer bodo lahko aktivno sodelovali pri izvedbi eksperimenta primernega za najmlajše obiskovalce (predšolsko in zgodnje šolsko obdobje). Vse aktivnosti bodo namenjene širši javnosti in prikazovale, da se za raziskovanje navdušujejo že zelo mladi (od 12 let naprej).

 

Koordinator: Urša Žiger, Zveza prijateljev mladine 

Sodelujoči: dijaki ENR 2017 seznam sodelujočih dijakov .docx

www.zpm-mb.si

 

Evropski kotiček

EU kotiček vam ponuja aktualne informacije o tem kako postati raziskovalec, o nacionalnih programih in evropskih programih financiranja razvoja kariere raziskovalca ter raziskovalne dejavnosti v širšem smislu. Svoje izkušnje bo z vami delil štipendist Marie Skłodowska-Curie Actionsdoc. dr. Rok Zupančič iz Univerze v Gradcu. 


 

​Koordinator: Matej Kosi, Karierni center UM

Sodelujoči: Europe Direct, doc. dr. Rok Zupančič, MSCA štipendist​, Univerza v Gradcu.​

 

Info točka Univerzitetne knjižnice v Europarku

V Europarku bodo postavljeni 3 panoji z informacijami o programu Noči raziskovalcev v UKM in podpornih programih raziskovalcem (izobraževanja, delavnice, e-viri, odprt dostop, plagiarizem, citiranje, menedžment raziskovalnih podatkov…) 


 

Koordinatorka: Bernarda Korez

Sodelujoči: Dr. Zdenka Petermanec,  Dr. Jerneja Ferlež, Dr. Vlasta Stavbar.


 

Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

od 13. ure​


 


 

DSC_0006.jpg
 


 

Podpora znanosti – predavanje v Učilnici Brede Filo

 

13:00-14:00 Poslanstvo vsake visokošolke knjižnice je podpora pedagoškemu in raziskovalnemu delu fakultete in univerze. Predstavili vam bomo etično uporabo elektronskih virov (citiranje, plagiatorstvo), kako povečati svoj raziskovalni vpliv in odmevnost (socialna omrežja raziskovalcev – ResearchGate, LinkedIn…, osebni identifikatorji raziskovalca – ResearcherID, Scopus Author ID, ORCID…), kako poiskati zanesljive vire za raziskovanje (Raziskovalni vodiči, UMNIK, BrowZine, OPAC) in za objavljanje (nezaupanja vredne založniške prakse, odprti dostop). Kakor je Marie Skłodowska-Curie iskala svoje meje, tako bi radi tudi mi pokazali našim obiskovalcem, da so meje v naših glavah in kako jih lahko tudi s pomočjo knjižnice prestopimo.


 

"Raziskovalec bom!" - sklop predavanj v Glazerjevi dvorani

 

14:00 – 14:45 Pričetek kariere raziskovalca: Program mladi raziskovalci Javne agencije                              za raziskovalno dejavnost RS: ga. Matejka Ahčin, ARRS; 

14:45 – 15:30 Razvoj kariere raziskovalca: Program Obzorje 2020, Marie Skłodowska-                              Curie: ga. Petra Tramte, MIZŠ;

15:30 – 15:45 Listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev:                            ga. Petra Tramte, MIZŠ;

15:45 – 16:15 EURAXESS: prosta delovna mesta, storitve mednarodne mobilnosti,                                      geografska mreža povezav: mag. Robert Marinšek, CMEPIUS.


 

Predavanje o primerih topoloških pravil​ 

doc. dr. Uroš Tkalec, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM​

16:15 - 17:00 

V predavanju bodo predstavljeni zanimivi, a splošno malo znani primeri topoloških pravil, ki jih pogosto srečujemo v vsakdanjem življenju. Kot matematična veda, ki se ukvarja z ohranjanjem lastnosti prostora oziroma snovi ob prisotnosti geometrijskih deformacij, je topologija prisotna v množici naravnih pojavov od najmanjših do največjih velikostnih skal. Med vidnejše primere lahko prištevamo vrtinčne tokove v atmosferi in oceanih, fraktalne objekte v naravi, zavozlane strukture na molekularnem in celičnem nivoju ter topološke defekte in frustrirana stanja v kompleksnih materialih, svoj močan doprinos pa topologija pokaže tudi pri analizi kompleksnih mrež, ki jih v zadnjih dveh desetletjih odkrivamo na praktično vseh področjih znanosti. Poseben poudarek bo namenjen fiziki vozlov, ki se v zadnjih letih pospešeno razvija in pomembno prispeva k razumevanju in izdelavi novih struktur v kondenzirani snovi. Na področju tekočih kristalov so raziskovalci Fakultete za naravoslovje in matematiko UM k temu napredku precej prispevali tudi s svojim delom, zato bo pregled tematike zaključen z novimi rezultati.​


 

Otvoritev razstav:


 

17:00

V Likovnem razstavišču UKM razstava »µ SVET« avtorjev dr. Maje Rupnik in Matjaža Wenzla.

Razstava »µ SVET« avtorjev dr. Maje Rupnik in Matjaža Wenzla je rezultat povezovanja znanosti z umetnostjo. Doživeli bomo podobe mikroorganizmov skozi objektiv že uveljavljenega slovenskega fotografa. Razstavo bo svečano otvorila prof. dr. Lučka Kajfež-Bogataj, dobitnica Nobelove nagrade za mir kot članica odbora IPPC OZN leta 2007. 


 

V knjižnem razstavišču UKM razstava »Ženske v naravoslovju in tehniki« avtoric Renate Močnik in Bože Janžekovič odstira zgodovinski pregled pomembnejših znanstvenic s področja naravoslovja in tehnike, ter opozori na (ne)enakost med spoloma v akademskem okolju.


 

18:00-19:30 Zibelka znanja – pogovori s slovenskimi znanstvenicami

V sklopu »Zibelka znanja« se bodo v obliki sproščenega debatnega kluba predstavile priznane raziskovalke in znanstvenice UM:


 

18:00 – dr. Ana Vovk Korže pri »izviru znanja »Podskalca«,

18:30 – dr. Janja Hojnik pri »izviru znanja »Savica« in

19:00 – dr. Maja Rupnik pri »izviru znanja »Bistra«.


 

Pripovedovale bodo o svojih izkušnjah kako jim je uspelo uskladiti vloge ženske v zasebnem življenju in uspešne raziskovalke, ali spol vpliva na karierne možnosti, kako so splavale v svet znanosti in raziskovanja, ter v kolikšno pomoč jim je pri tem bila knjižnica.


 

Koordinatorka: Bernarda Korez

Sodelujoči: dr. Zdenka Petermanec,  dr. Jerneja Ferlež, dr. Vlasta Stavbar.


 

Univerzitetna knjižnica Maribor http://www.ukm.um.si/  

Univerzitetna knjižnica Maribor https://www.facebook.com/Univerzitetna-knji%C5%BEnica-Maribor-162167787204399/


EU kotiček 

v 1. nadstropju pred Glazerjevo dvorano.


 

EU kotiček vam ponuja aktualne informacije o tem kako postati raziskovalec, o nacionalnih programih in evropskih programih financiranja razvoja kariere raziskovalca ter raziskovalne dejavnosti v širšem smislu.


 

Koordinatorka: Vera Bračič, Karierni center UM

Sodelujoči: raziskovalci UM, Europe Direct


 

Vetrinjski dvor


 

19:00 Predstavitev dosežkov s področja biotehnike - Odlični v znanosti, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS    Več o dogodku


 

Pri projektu Odlični v znanosti gre za sklop dogodkov, ki jih vsako leto organizira ARRS. Dogodki so namenjeni javni predstavitvi najvidnejših znanstvenih dosežkov preteklega leta. Video posnetki preteklih predstavitev so dostopni na portalu Videolectures.net. ​ODER POŠTNA


 

Na odru v Poštni ulici se bodo zvrstili koncerti glasbenih skupin, v katerih nastopajo raziskovalci Univerze v Mariboru.


 

DSC_0487.jpg
 


 


 

18:30 – 20:00

PHD BIG BANG BAND 

 PhD Big Bang Band so združili glasbene moči leta 2006, ko so prvič uradno nastopili na prireditvi Noč raziskovalcev, katere se vsako leto tudi redno udeležujejo. V skupini so zbrani sodelavci, zaposleni na Univerzi v Mariboru in prijatelji, ki so v svojem dosedanjem delovanju sklenili, da bodo tudi z glasbenim udejstvovanjem popestrili nekatere kulturne in znanstvene dogodke, predvsem v okviru Univerze v Mariboru.


Člani:

Anja Kerec - vokal,

Said Bešlagić - kitara,

doc. dr. Milan Ambrožič - kitara,

Marko Kralj - bobni,

izr. prof. dr. Teodor Petrič - bas,

doc. dr. Robert Repnik - saksofon,

prof. dr. Samo Kralj - klaviature.20:15 – 21:30

STRICI IZ OZADJA

Skupino Strici iz ozadja sestavljalo profesorji in študenti Filozofske fakultete UM.  Igrajo »surf music«.​

 

Člani:

Doc. dr. Rene Markovič - bas,

Prof. dr. Victor Kennedy - kitara,

Zmago Pavličič - bobni,

Matic Ačko - kitara in vokal.​

 

21:45 – 23:00

VROČI CILINDRI


 

Vsi člani skupine so v preteklosti delovali na različnih področjih glasbenega udejstvovanja in si predvsem v svoji mladosti nabirali živahne rockerske izkušnje. Samo, ki je bil dva mandata tudi dekan Pedagoške fakultete UM in je sedaj predavatelj na isti fakulteti ter Frenk in Toni so bili že pred skoraj 40 leti člani legendarne razvanjske rock zasedbe "Nima Smisla", ki je delovala v mariborskem okrožju v času nastanka znanih in uspešnih skupin Lačni Franz in  Preporod. Prav tako sta se tudi malo mlajša člana zasedbe Tina in Dani kalila na rock ali metal sceni in pri tem v svojih izkušnjah nič ne zaostajata za "sivinami" v bendu. Pri tem lahko poudarimo, da pevka Tina svoje ljubiteljsko rock petje dopolnjuje s profesionalnim petjem v mariborski Operi, kar pa tudi "ni od muh". Pred dobrim letom so se po tridesetletnem glasbenem premoru zbrali z namenom "ponovnega iskanja mladosti" in svoj balzam za "dušo" našli v preigravanju starega in novega dobrega rocka, ki ga v svojih lastnih priredbah  podoživljajo kot "popolni odklop" na poti v drugo polovico življenjskega obdobja!

Torej; za videt, slišat in ……se odklopit! 

 

Člani:

prof. dr. Samo Fošnarič - ritem kitara, vokal,

Martina Ledinek Nikić - klaviature, vokal,

Dani Krunič - solo kitara,

Frenk Roth - bas kitara,

Toni Žilavec - bobni.


 


 

Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, Brežice

 

Letošnja Evropska noč raziskovalcev na Fakulteti za turizem UM v Brežicah spet prinaša dan odprtih vrat. V Brežicah bo tokrat potekala drugič, in sicer v avli fakultete, na Cesti prvih borcev 36, od 14. do 21. ure, kamor lepo vabimo obiskovalce vseh starosti. Pri dogodku poleg raziskovalcev sodelujejo tudi študenti FT UM, ki bodo poskrbeli tako za raziskovalne kot razvedrilne vsebine, na voljo pa bo otroški kotiček. Na Noči raziskovalcev se bosta poleg Fakultete za turizem predstavili tudi Knjižnica Fakultete za turizem, Univerzitetna knjižnica Maribor in točka Europe Direct Novo mesto.


 

Program Evropske  noči raziskovalcev v Brežicah:


 

•14:00 Uradni začetek Noči raziskovalcev s pozdravnimi nagovori

•15:00 Sprehod po Brežicah – voden sprehod v spremstvu vodnika – raziskovalca

•16:00 Predstavitev Knjižnice Fakultete za turizem in UKM

•16:30 Predstavitev točke Europe Direct

•17:00 Kulinarično raziskovanje Posavja, Raziskovalni kotiček za otroke

•18:00 Predstavitev publikacij raziskovalcev Fakultete za turizem

•18:00 Pot na Šentvid skozi opazovanje – pohod od fakultete do Šentvida (vabljeni vsi)

•21:00 Zaključek Noči raziskovalcev na Fakulteti za turizem UM in druženje z raziskovalci.


 

Koordinator:  doc. dr. Jasna Potočnik Topler

Sodelujoči: doc. dr. Lea Kužnik, doc. dr. Maja Turnšek Hančič, asist. Barbara Pavlaković, asist. dr. Andreja Trdina, asist. Nejc Pozvek, asist. Maja Rosi, mag. Boris Prevolšek.

 

http://ft.um.si


 

***********************************************************************************************

Na dogodkih Evropske noči raziskovalcev 2017 poteka fotografiranje in snemanje. Če vstopite v to območje, boste morda fotografirani ali posneti. Z vstopom v to območje dajete organizatorjem in Evropski komisije soglasje za vaše snemanje, fotografiranje, izdelavo vaših zvočnih posnetkov, kakor tudi diskrecijsko pravico in dovoljenje za uporabo nastalih posnetkov. S tem organizatorje in Evropsko komisijo razbremenjujete kakršne koli s tem povezane obveznosti.

 

KONZORCIJSKI PARTNERJI PROJEKTA: 


 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - UNIVERSITA DEL LITORALE


 

UNIVERZA V NOVI GORICI


 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 

 
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO


 

logo up_small.jpg  ung.jpg  logoGFML.jpgNIBlogo.png


 

SPLETNA STRAN S CELOTNIM PROGRAMOM KONZORCIJA SciFe

SPLETNA STRAN EVROPSKE NOČI RAZISKOVALCEV 2017


 

Koordinator SciFe konzorcija: mag. Brigita Krsnik Horvat. ​

Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
radio-maribor.jpg
radiosi.jpg
novi logo TV MB- modri.png ​​


​​​
O Evropski noči raziskovalcev
Noč raziskovalcev 2013
Noč raziskovalcev 2012
Noč raziskovalcev 2011
Noč raziskovalcev 2010
Noč raziskovalcev 2009
Noč raziskovalcev 2008
Noč raziskovalcev 2007
Noč raziskovalcev 2006

 Urejevalnik vsebine ‭[1]‬

​​asdasdasdasd​
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava