VARNI Z ZNANOSTJO – EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2019

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ EU Emblem flag_yellow_high.jpg ​SAWE.JPG

Ta Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie .

Maria Skłodowska-Curie: sledimo navdihu!

  
M24_5385.jpg 

ČAKAJOČ NA EVROPSKO NOČ RAZISKOVALCEV 2019Nacionalni nagradni natečaj za vrtce, osnovne in srednje šole
Objava: maj 2019.
Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Maribor.

Podelitev nagrad na osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev 27. 9. 2019, in sicer na nagrajencem najbližji lokaciji.


11. 6. 2019, 11:00 - 13:00​
Priložnosti za pričetek in razvoj karierne poti raziskovalca​

​Dvorana Frana Miklošiča, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor. 

Prijava udeležbe na: ern@um.si


11. 9. 2019, 17:00 do 18:30

Zdravo staranje - želja vsakega posameznika 

Dvorana Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

Prijava udeležbe na: ern@um.si


12. 9. 2019, 17:00 do 18:30

Duhovna oskrba kot element celostne zdravstvene nege in oskrbe v domovih za starejše​

Dvorana Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.​
Prijava udeležbe na: ern@um.si


13. 9. 2019, 17:00 do 18:30

Varno staranje - kako prepoznati in kako se ubraniti nasilja nad starejšimi?

Dvorana Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.
Prijava udeležbe na: ern@um.si13. 9. 2019, 18:30–19:30

Merjenje krvnih vrednosti: krvni sladkor, holesterol in tlak.

Dvorana Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

Prijava udeležbe na: ern@um.si 
20. 9. 2019, 17:00 do 18:30

Ublažimo stres s tehnikami čuječnosti.

Raziskovalno potrjeni učinki sprostitvenih in meditativnih tehnik čuječnosti na zdravje in obvladovanje stresa

Dvorana Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.
Prijava udeležbe na: ern@um.siOSREDNJI DOGODKI EVROPSKE NOČI RAZISKOVALCEV


Petek, 27. 9. 2019  v Mariboru in Kopru, Izoli, Ljutomeru in Brežicah. 

PROGRAM 


Rektorat Univerze v Mariboru, ob 10:00

Kaj moram vedeti za uspešno prijavo podoktorskih projektov na javni razpis Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie,  Individualne štipendije (Individual fellowships)? - posvet in delavnica

Prijava udeležbe na: ern@um.siK

od 14. ure

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko


Izzivi evolucijskega računanja
Predstavljene bodo nekateri izzivi iz evolucijskega računanja in prikazano, kako lahko evolucijsko računanje kot primer umetne inteligence uporabimo pri reševanju različnih izzivov iz podanih primerov domen.

 
Predstavitev sistemov za identifikacijo oseb
S pomočjo Microsoft Kinect in strojnega učenja smo ustvarili sistem za razpoznavo oseb glede na njihove biometrične podatke. Sistem podatke pridobljene iz naprave Microsoft Kinect (video in globinska slika) uporabi za izdelavo značilk. Strojno učenje se je nato uporabilo za iskanje najprimernješih značilk ter za samo razpoznavo oseb na podlagi naučenih značilk.

 
Moderna navidezna resničnost 
Začetke navidezne resničnosti najdemo že leta 1961, v obsežnih in dragih računalniških sistemih. Po več kot 50 letih imamo dandanes možnost, da lahko za zmerno ceno uporabimo navidezno resničnost tudi doma, saj je ta tehnologija končno dorasla izzivu, ki se pojavi zaradi zahtevnosti računalniške obdelave. Najbolj obetavne aplikacije, ki jih opazimo v zadnjem času, so interaktivno pospešeno učenje, druženje preko spleta ter druga poglobljena doživetja.

 
Pomen informacijske varnosti v vsakdanjem življenju
Ključna izziva uporabe sodobnih IKT tehnologij sta varnost in zasebnost. Predstavljen bo pomen informacijske varnosti v vsakdanjem življenju, s poudarkom na geslih, varnosti in zasebnosti ob uporabi mobilnih naprav, možnosti pridobivanja podatkov z digitalnih naprav (digitalna forenzika) in s pomočjo digitalnega izziva, kjer se bodo lahko udeleženci pomerili v preverjanju varnosti informacijskega sistema (hackanje) v nadzorovanem okolju.

 
FERI e-FORMULA
Zaradi vse večjega onesnaževanja okolja je prihodnost v električnih avtomobilih. Namen projekta je raziskovanje tega področja ter promocija električne mobilnosti, pridobivanje izkušenj in tudi udeležba na tekmovanjih. Dirkalnik je poleg električnega pogona prilagojen tudi za avtonomno vožnjo.


Koordinatorka: Pia Prebevšek

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Aleš Zamuda, Grega Žlahtič, Danijel Žlaus, asist. Viktor Taneski, doc. dr. Muhamed Turkanović, asist. Luka Hrgarek, asist. Lucija Brezočnik, izr. prof. dr. Jožef Ritonja, doc. dr. Marko Hölbl, računalništvo in informatika; prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Marko Kompara, Borut Zlatolas, asist. dr. Lili Nemec Zlatolas.


https://feri.um.si/https://cs.feri.um.si/, https://lspo.feri.um.si/, https://lpm.feri.um.si/, https://lhrs.feri.um.si/,  https://ime.feri.um.si/, https://ii.feri.um.si/sl/Filozofska fakulteta


Zeleno delovno mesto

Organizirali bomo demonstracijo zelenih delovnih mest, ki so zlasti za mlade izobražene zelo zanimiva, Slovenija pa uradno teh delovnih mest še nima. Pripravili bomo razstavo tipov zelenih delovnih mest in mladi bodo izpolnjevali anketnike, ki bodo pokazali, za katero delovno mesto kažejo največ znanja. Vzporedno bodo lahko ustvarjali različne ureditve, ki spadajo med zelena delovna mesta (makete za urbano vrtnarjenje, trajnostne objekte, ponovno uporabo).


Koordinatorka: prof. ddr. Ana Vovk Korže

Sodelujoči: Janja Lužnik, Danijel Davidović, študenti


http://www.ff.um.si/centri/erm/


Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo


Samostoječi most

Udeleženci bodo iz naprej pripravljenih zidakov različnih mas postavljali mostove s preprostim zlaganjem zidaka na zidak brez uporabe vezivnih sredstev (npr. lepila). Takšen most stoji le, če so izbrani zidaki ravno pravšnje mase. Oblika mostu namreč mora odgovarjati obliki "verižice", ki bi jo ti zidaki ustvarili, če bi jih obrnili okrog. Udeleženci bodo poskušali sestaviti mostove različnih, a naprej podanih oblik, na voljo pa bodo imeli zidake različnih mas.

 

Vožnja v ovinku

Obiskovalcem bomo predstavili samo vrteči se pladenj, na katerem bomo postavljali avtomobilčke različnih velikosti, materialov in na različnih radijih. S tem bomo prikazali delovanje centrifugalne in centripetalne sile ob različnih pogojih. Pladenj bomo predhodno izdelali iz različnih materialov in opremili z motorčkom, ki bo omogočal vrtenje z različnimi hitrostmi.

 

Parametrični les

Sestaviti želimo organsko formo iz lesenih prefabriciranih 2d elementov, ki jih pridobimo z digitalno prefabrikacijo iz vezanih plošč s pomočjo razreza s CNC rezalnikom. Ključno pri sestavi lupine je razmerje/ravnotežje med formo in vzorcem geodetskih linij, ki jih položimo na površino (geodetska linija, je najkrajša razdalja med dvema točkama).  Cilj je uporaba 2d elementov pri iskanju kompleksne organske oblike in pri tem kar se da učinkovito uporabiti les v obliki razrezane vezane plošče. ​

Koordinator: doc. dr. Matej Moharić

Sodelujoči raziskovalci: dr. Marko Jaušovec, dr. Anita Prapotnik Brdnik, izr. prof. dr. Matej Mencinger, izr. prof. dr. Matjaž Skrinar.


 

http://www.fgpa.um.si


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 


Predstavitev poljedelskega robota za selektivni nanos fito-farmacevtskih snovi


Poljedelski robot je nastal v okviru študentskega sodelovanja različnih smeri; elektronike, računalništva, strojništva in kmetijstva, s poglavitnim ciljem razviti mobilnega robota, ki bi omogočala bolj premišljen, selektiven nanos potencialno škodljivih fitofarmacevtskih sredstev in s tem zmanjšati njihov negativen učinek na okolico. V okviru projekta je tako nastal manjši prototip, ki je sposoben avtonomne navigacije po polju in predstavlja testno platformo za razvoj pravih algoritmov za prihajajočo kmetijsko mehanizacijo. V letu 2019 bo skupina predstavila izpopolnjeno različico robota, ki bo tokrat bolje opremljen iz vidika programske in tudi strojne opreme. Poleg novejših senzorjev in vzmetenja, je izboljšan robot opremljen s tremi različnimi pripomočki za odstranjevanje plevela in sicer za mehansko, termično in kemijsko.


 

Koordinator: doc. dr. Jurij Rakun,

Sodelujoči raziskovalci: izr. prof. dr. Miran Lakota, red. prof. dr. Denis Stajnko, doc. dr. Jurij Rakun, doc. dr. Peter Vindiš, mag. Peter Berk, dr. Damijan Kelc


 

Fakulteta za strojništvo


Trajnostni izdelki iz bio vlaknin - predstavitev aktivnosti projekta H2020 FibreNet
Predstavitev Laboratorija za karakterizacijo in predelavo polimerov (LCPP) bo podala pregled trenutnih raziskav na področju izdelkov iz vlaknin na biološki osnovi za kompozite, papir, embalažo in biomedicino. V okviru projekta FibreNet, ki ga financira Evropska komisija, petnajst študentov iz vse Evrope izvaja raziskave skupaj z industrijo. Razvijajo nove izdelke z nizkim vplivom na okolje in večjo učinkovitostjo v primerjavi z obstoječimi rešitvami. Na stojnici bomo predstavili projekt FibreNet, bomo demonstrirali izdelavo vlaken na biološki osnovi ter prikazali razvite izdelke. 


Koordinator: doc. dr. Ruper Kargl


http://fibrenet.eu/http://lcpp.fs.um.si/​ 


Maribor_Europark_FS.pngMaribor_Europark_FS 2.pngFakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo


Ustvarjanje poroznosti v polimerih – predstavitev aktivnosti projekta H2020 Photo-Emulsion


Projekt Photo-Emulsion se osredotoča na uporabo okolju prijaznih postopkov polimerizacije za izdelavo novih in inovativnih materialov, ki jih je mogoče uporabiti za premaze, bioanalizo ali kromatografijo. Za ustvarjanje novih polimerov se uporabljajo različne tehnike emulzije in fotopolimerizacija.
Prikazali bomo različne oblike emulzij in suspenzij, ki jih lahko najdemo v vsakdanjem življenju. Pojasnili bomo nekatere tehnike, ki se uporabljajo v industriji in v našem laboratoriju, in izvedli nekaj poskusov, kako narediti polimere iz emulzij. Na ogled bodo različni materiali, izdelani v našem laboratoriju. 

Koordinatorka: Viola Hobiger, M.Sc.

Maribor_Europark_FKKT.jpg


Fakulteta za naravoslovje in matematiko


Matematične igre in uganke

Obiskovalci bodo aktivno sodelovali v igrah in ugankah, ki jih bodo predstavili raziskovalci. Skupaj bodo odkrivali koncepte iz diskretne matematike, aritmetike, verjetnosti in topološke teorije grafov, potrebnih za razumevanje rešitev danih problemov.

 

Razstava zanimivih poskusov s področja magnetizma.

Na stojnicah bodo razstavljeni različni zanimivi eksperimenti s področja magnetizma. Med omenjenimi eksperimenti bodo zastopani Gaussov top, različni magnetni stroji, prosto padanje magneta v bakreni cevi, določanje težnega pospeška s prosto padajočim magnetom v plastični cevi ter Individualno eksperimentiranje z magnetizmom.

Koordinator: asist. dr. Rene Markovič

Sodelujoči raziskovalci: asist. dr. Eva Klemenčič, doc. dr. Milan Ambrožič, doc. dr. Robert Repnik, doc. dr. Marko Gosak, doc. dr. Andrej Dobovišek, red. prof. Samo Kralj.


 

http://www.fnm.um.si/ , http://fizika.fnm.uni-mb.si/, https://www.facebook.com/FNMFIZIKA/, http://fnm.um.si/  , https://omr.fnm.um.si/

 

Fakulteta za varnostne vede


Kriminalistika kot znanost, ki jo uporabljamo pri ogledu kraja kaznivega dejanja

 

Udeležencem bodo na praktičnem primeru predstavljene vsebine s področja kriminalistike in forenzike kot znanosti. Udeleženci se bodo seznanili z osnovami kriminalistike kot na znanju utemeljene dejavnosti, aktivno pa bodo vključeni tudi v aktivnosti, povezane z zavarovanjem dokazov pri ogledu kraja kaznivega dejanja.

 

 

Varnost v kibernetskem prostoru in varnost mobilnih naprav

Udeleženci se bodo lahko seznanili z osnovami informacijske varnosti in preskusili varnost svojih računalnikov in mobilnih naprav 


 

Koordinator: prof. dr. Branko Lobnikar

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr.  Maja Modic, doc. dr. Simon Vrhovec, asist. Boštjan Slak, doc. dr. Miha Dvojmoč.

https://www.fvv.um.si/ 

Fakulteta za zdravstvene vede


Učenje skozi igro za zagotavljanje varnosti v zdravstvu

 

Obiskovalci se bodo seznanili z uporabo različnih aplikacij, s pomočjo katerih lahko na praktičen način preizkusimo pridobljeno znanje.  Predvsem otrokom bomo predstavili uporabo pripomočka Playbrush, s katerim se naučimo učinkovito očistiti zobe. Obenem bodo aplikacijo in nastavek lahko preizkusili  sami.

Obiskovalci bodo lahko sami na modelu za odvzem krvi  preizkusili, kako varno odvzeti kri ter se seznanili s pomenom uporabe zaščitnih sredstev v zdravstvu. Prav tako bomo izvajali meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka. 

 

Koordinatorka:  mag. Barbara Donik

Sodelujoči raziskovalci: Asist. Nino Fijačko,  Asist. Sergej Kmetec

 

http://www.fzv.um.si


Medicinska fakulteta


Mikroorganizmi, ljudje in okolje

Mikroorganizmi so naši sopotniki v vsakdanjem življenju. Obiskovalcem bomo predstavili raziskave črevesne in drugih mikrobiot pri človeku, lahko pa bodo tudi sami naredili svoj mikrobni odtis in opazovali mikroorganizme iz različnih okolij.


 

Koordinatorka: prof. dr. Maja Rupnik

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Sandra Janežič, asist. dr. Valerija Tkalec; asist. Sabina Horvat; Aleksander Kocuvan, Tanja Vrabič


www.mf.um.siwww.smd.si


 

Pedagoška fakulteta


Se še spomniš tiste igre?

 

Kulturna dediščina je del identitete vsakega naroda. Zaradi ohranjanja in prenašanja raznolikosti, afirmacije kulturnih identitet, spodbujanja medkulturnega dialoga in sodelovanja bodočih generacij, je nujno kontinuirano poučevanje in s tem ohranjanje kulturne dediščine na vseh stopnjah. Glede na to, da pod kulturno dediščino štejemo vire in dokaze človeške zgodovine in kulture, lahko sem štejemo tudi igre iz otroštva naših prednikov. Aktiven program, ki ga bosta vodili dve aktivni raziskovalki bo vključeval demonstracijo otroških iger slovenske kulturne dediščine, aktivno igranje iger ter interaktivni kviz za različne stopnje udeležencev, s katerim bodo lahko preverili svoje poznavanje iger naše preteklosti. 


Barvila iz rastlin v vsakdanjem življenju

 

Rastlinska barvila so po kemijski zgradbi zelo raznolika. Vsako barvilo ima svojo  značilno zgradbo s katero so povezane tudi druge lastnosti. Predstavili bomo barvila in nekatere lastnosti barvil, kot so karotenoidi, ki so derivati izoprena, klorofile, derivate pirola, flavonoide derivate pirana ter antocianidine, najobsežnejšo skupina flavonoidov. Na delavnici bomo predstavili lastnosti povezane z njihovo topnostjo v različnih medijih (topilih). Naredili bomo ekstrakte iz rastlin, pomembne neposredno za našo prehrano in barvila, ki so v dodatek k prehrambenim izdelkom, bodisi kot barvilo ali zaradi antioksidantskih lastnosti. Topnost teh barvnih ekstraktov bomo preizkusili v različnih topilih. S tem želimo poglobiti razumevanje o rabi teh varnih barvil v prehrani in vsakdanjem življenju.


Koordinatorka: Jelena Krivograd

Sodelujoči raziskovalci: prof. dr. Vlasta Hus, asist. mag. Polona Jančič Hegediš, doc. dr. Jana Ambrožič-Dolinšek, mag. Terezija Ciringer


http://biologija.fnm.uni-mb.si/personal/jad/http://www.pef.um.si/


Pravna fakulteta


Pravo in digitalna transformacija


Digitalizacija pospešeno spreminja način poslovanja in življenja v sodobni družbi. Digitalno poslovanje raste sedem krat hitreje kot ostale dejavnosti. Tak razvoj postavlja poseben izziv tudi pravu, saj je potrebno poiskati nove mehanizme reguliranja poslovanja in zaščite posameznikov Na informativni stojnici z informacijskim materialom (letaki, zloženke, brošure idr), bodo predstavljene  možnosti za brezplačno pravno pomoč. Od 16.00 do 20.00 bo potekala tudi nagradna igra »Poznaš pravo, dobiš nagrado«.


Koordinatorja: prof. dr. Aleš Ferčič, Jasmina Klojčnik

Sodelujoči raziskovalci: prof. dr. Borut Holcman, prof. dr. Tjaša Ivanc , doc. dr. Miha Šepec (tbc), asist. Klemen Drnovšek, asist. Petra Weingerl, asist. Jan Stajnko, asist. Katja Drnovšek, asist. Denis Baghrizabehi, Kristjan Zahrastnik, mladi raziskovalec.


http://www.pf.um.si/


Fakulteta za turizem


Raziskovanje kulturne dediščine

Slovenska kulturna dediščina … je izjemno bogata. Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru raziskovalci med drugim raziskujejo dediščino posameznih destinacij in svetujejo, kako vse bogastvo nekega kraja vključiti v turistično ponudbo - na primer ob pripravi strategije razvoja turizma. Raziskovalci vam bodo povedali, kako poteka raziskovanje kulturne dediščine, katere so najboljše plati takšnega raziskovanja in katere tiste, ki jim najmanj dišijo. Prav tako boste izvedeli, kaj raziskovalci počnejo, ko ne raziskujejo. Pravzaprav zelo radi kuhajo in še raje okušajo slovenske tradicionalne dobrote. Na stojnici Fakultete za turizem vas čakajo kviz, delavnice, praktičen prikaz in degustacija. Dobrodošli.​


Koordinator:  doc. dr. Jasna Potočnik Topler

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Maja Turnšek, doc. dr. Lea Kužnik, Tjaša Alegro, Vita Petek, pred. Boris Prevolšek, asist. Tomi Špindler

http://ft.um.si


Astronomsko društvo Orion


Opazovanje Sonca, Saturna in Marsa, prikaz delovanja sončnih ur in izdelava preprostih sončnih ur

 

V primeru jasnega vremena bomo s teleskopi podnevi opazovali Sonce, zvečer pa planeta Jupiter in Saturn. V času opazovanja bomo udeležencem predstavili glavne značilnosti Sonca in obeh planetov in njihove posebnosti. Zainteresiranim bo omogočeno tudi snemanje Sonca in obeh planetov s pomočjo pametnih telefonov ter Canonovih ali Nikonovih DSLR fotoaparatov. V okviru delavnic v notranjosti Europarka bodo udeleženci izdelovali različne vrste sončnih ur in se seznanili s principi delovanja sončnih ur. Predstavljeni bodo tudi nekateri rezultati delovanja članov AD Orion.

 

Koordinator: dr. Igor Žiberna

http://www.orion-drustvo.si/index.php?id=5


Geodetski zavod Celje

 

Monitoring kmetijskih zemljišč

Več časovni satelitski posnetki, kot npr. Sentinel-2, prinašajo dodatne informacije o opazovanih površinah. Poleg informacij, ki jih lahko pridobimo iz njih in so vezane na trenutek zajema satelitskega posnetka, lahko s pomočjo njih pridobimo tudi informacijo o razvoju površine skozi opazovano časovno obdobje. Površine z različno pokrovnostjo kažejo namreč različno obnašanje/značilnosti skozi vse leto (npr. listavci spreminjajo NDVI skozi leto, medtem ko ga iglavci ne). Pri zastavljeni nalogi smo se osredotočili na opazovanje kmetijskih zemljišč in zaznavanje posevkov (kultur) na njih (identifikacija kmetijske kulture, identifikacija skupine kmetijskih kultur, odkrivanje značilnih dogodkov na površini s kulturo).

Razvojni cikel kulture predstavlja značilni podpis določene kulture (oz. skupine kultur), npr. koruza ima vrh NDVI v septembru, medtem ko ga ima pšenica v juniju. Z ustvarjanjem »tipičnih« podpisov kultur oz. skupin kultur smo poskušali ugotoviti katera kultura raste na določeni kmetijski površini, poskušali pa smo identificirati tudi površine, ki odstopajo od »tipičnih« podpisov - na ta način smo želeli prepoznati površine, kjer so kmetje prijavili določeno kulturo v sklopu prijav za kmetijske subvencije, vendar na njih ni bilo mogoče ugotoviti prijavljene kulture. Vzrok je lahko v drugačnem načinu kultiviranja zemljišč, drugi kulturi, napakah pri prijavi kmetijske kulture ali ne-obdelavi kmetijskega 


Sodelujoči: Petra Recko Novak, univ. dipl. inž. geodezije, Urška Arzenšek, univ.dipl.inž. geografije


VOLTAlogo.jpg gz-pokoncni.png


 

Projekt VOLTA je sofinanciran s strani EU, ukrepi Marie-Curie RISE, številka pogodbe:  734687.​


Mladi za napredek Maribora

 

Predstavitev zmagovalnih raziskovalno inovacijskih nalog

Rezultate svojih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov bodo predstavili mladi avtorji, ki bodo sodelovali v projektu Mladi za napredek Maribora 2019 in jih bodo za sodelovanje predlagale ocenjevalne komisije. Pripravili bodo predstavitve, eksperimente, prezentacije zaključkov svojih nalog. Vse aktivnosti bodo obiskovalcem približale najrazličnejše znanstvene panoge (naravoslovje, družboslovje, …). Za najmlajše obiskovalce Europarka bomo pripravili raziskovalno delavnico, kjer bodo lahko aktivno sodelovali pri izvedbi eksperimenta primernega za najmlajše obiskovalce (predšolsko in zgodnje šolsko obdobje). Vse aktivnosti bodo namenjene širši javnosti in prikazovale, da se za raziskovanje navdušujejo že zelo mladi (od 12 let naprej).

 

Koordinator: Urša Žiger, Zveza prijateljev mladine 

Sodelujoči: dijaki 

www.zpm-mb.si


 

Mali ustvarjalci


Lego robotika za otroke


Na delavnici Malih ustvarjalcev s pomočjo vedno priljubljenih LEGO kock spoznamo osnove robotike in programiranja. Na urah LEGO ustvarjanja se srečamo z zanimivimi načrti, poučnimi nalogami in super idejami. Ustvarimo LEGO robote ter se na zabaven način naučimo veliko novega. Vas muči radovednost? Pridružite se nam in spoznajte LEGO robote, ki plešejo, pojejo, hodijo, itd. 

Koordinator: http://www.maliustvarjalci.si/

Evropski kotiček


EU kotiček vam ponuja aktualne informacije o tem kako postati raziskovalec, o nacionalnih programih in evropskih programih financiranja razvoja kariere raziskovalca ter raziskovalne dejavnosti v širšem smislu. S kvizom EU in JAZ vam na kratko in koristno predstavimo EU in preverimo kako dobro poznate priložnosti, ki jih le ta ponuja mladim. Smeški bodo pokazali vaše pravilne odgovore in vam prislužili nagrado.


​Koordinator: Karierni center UM

Sodelujoči: Europe Direct Podravje


 

http://www.europedirect.si/sl/ekipa/europe-direct-podravje

https://kc.um.si/


 

Center eksperimentov 

Noč obnovljivih virov


​V Centru eksperimentov Maribor bomo v okviru Evropske noči raziskovalcev 2018 posvetili pozornost obnovljivim virom energije. Predstavili bomo možnosti koriščenja obnovljivih virov energije za pogon prevoznih sredstev in različne načine pridobivanja te energije. Obiskovalci bodo preizkušali eksperimente in makete, ki se nanašajo na ekološko ravnanje, zeleno energijo in prenašanje energije. S poučnim poligonom bomo prikazali načine pridobivanja in prenosa električne energije, ki se vse bolj uveljavlja v današnji mobilnosti. S poligonom želimo širši javnosti približati trajnostno mobilnost in jih vzpodbuditi k uporabi alternativnih pogonskih sredstev. Povezovali bomo zdravo rekreacijo, vzpodbujali uporabo koles in proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Na voljo bodo tudi zanimive miselne igre za vse starosti.​​

http://www.ektc.si/ 


 

Vetrinjski dvor​


​16:00 

Podelitev nagrad javnega natečaja Raziskovalec - varuh jezika


17:00 - 19:00 
Popoldanski program

•             Sprehod po pravni zgodovini - 200 let ustavnosti.
•             Razmislek o pravniškem poklicu v digitalni dobi: zaton ali nova zora?
•             Pravniška čajanka »Varni v družbi 5.0«, kavarniška debata o priložnostih in                          pasteh digitalne dobe.
•             Nastop vokalne skupine Pravne fakultete Maribor. 


Koordinatorja: prof. dr. Aleš Ferčič, Jasmina Klojčnik

Sodelujoči raziskovalci: prof. dr. Borut Holcman, prof. dr. Tjaša Ivanc , doc. dr. Miha Šepec (tbc), asist. Klemen Drnovšek, asist. Petra Weingerl, asist. Jan Stajnko, asist. Katja Drnovšek, asist. Denis Baghrizabehi, Kristjan Zahrastnik, mladi raziskovalec.

http://www.pf.um.si/

20:00 - 23:00 
Večerni program 


 

Koncerti glasbenih skupin raziskovalcev in študentov Univerze v Mariboru. Nastopili bodo: 


STRICI IZ OZADJA

Skupino Strici iz ozadja sestavljalo profesorji in študenti Filozofske fakultete UM.  Igrajo »surf music«.​

 

Člani:

Doc. dr. Rene Markovič - bas,

Prof. dr. Victor Kennedy - kitara,

Zmago Pavličič - bobni,

Matic Ačko - kitara in vokal.​

M24_5526.jpg
 

PHD BIG BANG BAND 

PhD Big Bang Band so združili glasbene moči leta 2006, ko so prvič uradno nastopili na prireditvi Noč raziskovalcev, katere se vsako leto tudi redno udeležujejo. V skupini so zbrani sodelavci, zaposleni na Univerzi v Mariboru in prijatelji, ki so v svojem dosedanjem delovanju sklenili, da bodo tudi z glasbenim udejstvovanjem popestrili nekatere kulturne in znanstvene dogodke, predvsem v okviru Univerze v Mariboru.


Člani:

Anja Kerec - vokal,

Said Bešlagić - kitara,

doc. dr. Milan Ambrožič - kitara,

Marko Kralj - bobni,

izr. prof. dr. Teodor Petrič - bas,

doc. dr. Robert Repnik - saksofon,

prof. dr. Samo Kralj - klaviature.VROČI CILINDRI​

Vsi člani skupine so v preteklosti delovali na različnih področjih glasbenega udejstvovanja in si predvsem v svoji mladosti nabirali živahne rockerske izkušnje. Samo, ki je bil dva mandata tudi dekan Pedagoške fakultete UM in je sedaj predavatelj na isti fakulteti ter Frenk in Toni so bili že pred skoraj 40 leti člani legendarne razvanjske rock zasedbe "Nima Smisla", ki je delovala v mariborskem okrožju v času nastanka znanih in uspešnih skupin Lačni Franz in  Preporod. Prav tako sta se tudi malo mlajša člana zasedbe Tina in Dani kalila na rock ali metal sceni in pri tem v svojih izkušnjah nič ne zaostajata za "sivinami" v bendu. Pri tem lahko poudarimo, da pevka Tina svoje ljubiteljsko rock petje dopolnjuje s profesionalnim petjem v mariborski Operi, kar pa tudi "ni od muh". Pred dobrim letom so se po tridesetletnem glasbenem premoru zbrali z namenom "ponovnega iskanja mladosti" in svoj balzam za "dušo" našli v preigravanju starega in novega dobrega rocka, ki ga v svojih lastnih priredbah  podoživljajo kot "popolni odklop" na poti v drugo polovico življenjskega obdobja!

Torej; za videt, slišat in ……se odklopit! 

 

Člani:

prof. dr. Samo Fošnarič - ritem kitara, vokal,

Martina Ledinek Nikić - klaviature, vokal,

Dani Krunič - solo kitara,

Frenk Roth - bas kitara,

Toni Žilavec - bobni.


 

Brežice

Gimnazija Brežice

8:00 - 14:00 

EU kotiček


 

EU kotiček vam ponuja aktualne informacije o tem kako postati raziskovalec, o nacionalnih programih in evropskih programih financiranja razvoja kariere raziskovalca ter raziskovalne dejavnosti v širšem smislu. 


 

​Koordinator: Univerza v Mariboru

Sodelujoči: Europe Direct Novo mesto


13:00 - Avtobusni prevoz na dogodke Evropske noči raziskovalcev v Mariboru 


 

13:00 – odhod avtobusa izpred gimnazije na Evropsko noč raziskovalcev v Europark Maribor.

 
19:00 – odhod avtobusa iz Europarka Maribor in vrnitev pred  gimnazijo v večernih urah.

 
Obiskovalci programa Evropske noči raziskovalcev so vabljeni tudi na dan odprtih vrat 
Centra eksperimentov Maribor, ki je od Europarka oddaljen 15 min. sprehoda.

 
Avtobusni prevoz je brezplačen za dijake in študente UM, obiskovalce programa Evropske noči raziskovalcev v Europarku.

 
Iz organizacijskih razlogov se za obisk programa Evropske noči raziskovalcev v mariborskem Europarku in prevoz prijavite na: ern@um.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.


 

***********************************************************************************************

Na dogodkih poteka fotografiranje in snemanje. Prisotni obiskovalci na lokacijah dogodkov bodo morda posneti ali fotografirani. Z vstopom na lokacije obiskovalci dajejo dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji za snemanje, fotografiranje in zvočno snemanje in uporabo posnetkov po lastni presoji. Obiskovalci ne bodo uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim. 

V kolikor se ne strinjate z zgoraj navedenim vljudno prosimo, da s tem seznanite organizatorje na: http://www.ern.um.si/. Sporočilu obvezno priložite visokokakovostni sken osebnega dokumenta, da vas organizator izloči iz vseh posnetkov in fotografij.

.


 

KONZORCIJSKI PARTNERJI PROJEKTA: 


 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - UNIVERSITA DEL LITORALE

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 

 

logo up_small.jpg    logoGFML.jpg 


 

Spletna stran projekta SAWE: www.ern.um.si​​ Koordinator konzorcija projekta SAWE: mag. Brigita Krsnik Horvat.Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost


 
 ​​


​​​
O Evropski noči raziskovalcev
Noč raziskovalcev 2013
Noč raziskovalcev 2012
Noč raziskovalcev 2011
Noč raziskovalcev 2010
Noč raziskovalcev 2009
Noč raziskovalcev 2008
Noč raziskovalcev 2007
Noč raziskovalcev 2006
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Piškotki | Prijava