VARNI Z ZNANOSTJO – EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ EU Emblem flag_yellow_high.jpg ​SAWE.JPG

Ta Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie .

Maria Skłodowska-Curie: sledimo navdihu!

  


DSC_0313.jpg 

PREDDOGODEK EVROPSKE NOČI RAZISKOVALCEV


AKADEMSKI HUMOR PO SLOVENSKO

13. 9. 2018 ob 17. uri v Kavarni PIAF, Poštna ulica 1, 2000 Maribor 


PROGRAM 


»MasterChef« besednih iger (moderator): doc. dr. Uroš Kuzman, raziskovalec Fakultete za matematiko in fiziko UL in stand-up komik. 

Humor v fiziki in matematiki,  prof. dr. Milan Ambrožič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM.

Enostavnost in raznovrstnost, prof. dr. Samo Kralj, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. 

Porazdeljeno soglasje v navideznem svetu, doc. dr. Muhamed Turkanović, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM. 

Študij varstvoslovja kot bananin olupek, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, Fakulteta za varnostne vede UM. 


OSREDNJI DOGODKI EVROPSKE NOČI RAZISKOVALCEV


Petek, 28. 9. 2018 od 14:00 v Mariboru in Kopru, Izoli, Ljutomeru in Brežicah. 

PROGRAM 


NAKUPOVALNO SREDIŠČE EUROPARK

od 14. ure

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko


V stiku z računalniškim vidom in umetno inteligenco

 

V obliki praktične interaktivne demonstracije bomo prikazali delovanje algoritmov za računalniški vid, umetno inteligenco in razpoznavanje vzorcev. Spoznali bomo prednosti in slabosti računalniškega vida in nevronskih mrež na področju komunikacije človek-stroj in se naučili učiti preprosto nevronske mreže.

 

Z mobilnimi in vseprisotnimi napravami za varen vsakdan

 

Pametne naprave vedno bolj vstopajo v naše življenje. Vedno več naprav zajema in obdeluje podatke o okolici in nam s tem olajšajo, dopolnijo ali zgolj popestrijo vsakodnevne aktivnosti. Ključ do varne in pravilne uporabe novih tehnologij je razumevanje njihovega delovanja, ki pa ga lahko pridobimo s soustvarjanjem novih načinov uporabe. Predstavljeni bodo primeri mobilnih in vseprisotnih naprav iz različnih področij uporabe.

 

Orodje za odkrivanje plagiatov v dokumentih

 

Zaradi vse večje ponudbe dokumentov na internetu se je precej povečal pojav prepisovanja del drugih avtorjev brez ustreznega citiranja. Vzrok za ne citiranje del drugih avtorjev je lahko v neznanju ali pa gre za namerno prepisovanje posameznih stavkov ali celo poglavij brez navedbe ustreznega vira. Na predstavitvi bomo spoznali delovanja našega detektorja podobnih vsebin, ki ga uporablja večina slovenskih visokošolskih inštitucij. Odgovorili pa bomo tudi na vprašanja v zvezi s plagiarizmom, ki se porajajo pri izdelavi študentskih  ali raziskovalnih besedil.

 

Pomen informacijske varnosti v vsakdanjem življenju

 

Ključna izziva uporabe sodobnih IKT tehnologij sta varnost in zasebnost. Predstavljen bo pomen informacijske varnosti v vsakdanjem življenju, s poudarkom na geslih, varnosti in zasebnosti ob uporabi mobilnih naprav, možnosti pridobivanja podatkov z digitalnih naprav (digitalna forenzika) in s pomočjo digitalnega izziva, kjer se bodo lahko udeleženci pomerili v preverjanju varnosti informacijskega sistema (hackanje) v nadzorovanem okolju.

 

FERI e-FORMULA


Zaradi vse večjega onesnaževanja okolja je prihodnost v električnih avtomobilih. Namen projekta je raziskovanje tega področja ter promocija električne mobilnosti, pridobivanje izkušenj in tudi udeležba na tekmovanjih. Dirkalnik je poleg električnega pogona prilagojen tudi za avtonomno vožnjo.


 

Koordinatorka: Pia Prebevšek

Sodelujoči raziskovalci:  prof. dr. Marjan Mernik, doc. dr. Aleš Zamuda, prof. dr. Aleš Holobar, Martin Šavc, asistent Marjan Horvat,  tehniški sodelavec, Goran Hrovat, asistent, asist. Viktor Taneski, doc. dr. Muhamed Turkanović, doc. dr. Marko Hölbl, prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Marko Kompara, mladi raziskovalec, asist. Luka Hrgarek, Borut Zlatolas, tehniški sodelavec, asist. Lucija Brezočnik, Miha Strehar, tehniški sodelavec, prof. dr. Jožef Ritonja, Mitja Hribernik, tehniški sodelavec, študenti.

 

https://feri.um.si/https://cs.feri.um.si/, https://lspo.feri.um.si/, https://lpm.feri.um.si/, https://lhrs.feri.um.si/,  https://ime.feri.um.si/, https://ii.feri.um.si/sl/Filozofska fakulteta


Postani samooskrben - predstavitev jurte


Za samooskrbo vsake države je zelo pomembno, da uporablja lastne naravne vire in z njimi varčno ravna. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in njihova ponovna uporaba (krožno gospodarjenje) je tudi ena od pomembnih smernic razvoja Evrope v 21. stoletju.
Slovenija ima veliko gozda, lesa in ugodne naravne pogoje za gojenje rastlin, iz katerih lahko pridelamo tekstil (konopljo, lan in druga žita), ki imajo glavno vegetacijsko dobo spomladi, ko je v zemlji še vlaga, medtem ko poleti, ko se pojavijo suše, že dozorijo. Zato bomo predstavili jurto – trajnostno bivališče, ki se uporablja kot hiška, gospodarsko-storitveni ali turistični objekt in ga lahko naredimo iz lokalnih surovin. Udeleženci bodo izdelovali modele jurt na osnovi makete jurte.

Koordinatorka: prof. ddr. Ana Vovk Korže

Sodelujoči: Janja Lužnik, študenti


http://www.ff.um.si/centri/erm/Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo


Projekt lebdečega mosta

 

Projekt lebdečega mosta združuje vizualne aspekte arhitekta in konstrukcijske principe gradbenika ter ju poveže in prikaže kako je z minimalno uporabo material mogoče ustvariti velike razpone. Izraz “Tensegrity" je formaliziral ameriški vizionar, arhitekt in inženir Richard Buckminster Fuller (1895 – 1983). Sestavljata ga dve besedi in sicer “tension" (nateg) in “integrity" (celost, integriteta). Strukture principa “tensegrity" karakterizira dejstvo, da so vse palice sistema obremenjene na stisk, povezujejo pa jih vrvi, v katerih je nateg, ki strukturo držijo v ravnotežju (sila in protisila). Ključni pomen instalacije je sodelovanje arhitekta in gradbenika, dveh programov FGPA,  ki se učita čim bolje sodelovati (sila/estetika in protisila/konstrukcija) ter ustvarita strukturo, ki postane generator dogajanja. Projekt bo za vse graditelje instalacije velik izziv, kakor tudi za mimoidoče, ki česa podobnega najverjetneje še niso videli. Forma se izvaja po predhodnem modelu v merilu 1:20 na lokaciji. Cilj je postaviti most s čim večjim razponom, pri tem pa porabiti čim manj materiala oziroma doseči čim večji razpon pri čim manjši lastni obtežbi. Po postavitvi konstrukcije, je predvideno testiranje le te z dodajanjem obtežb.

 

Problem trgovskega potnika

 

Udeležencem bi radi predstavili reševanje problema trgovskega potnika. Naloga je obiskati vseh N mest in se vrniti nazaj v začetno mesto, tako da je število opravljenih kilometrov najmanjše. Najbolj enostavna rešitev problema je preveriti vse možne poti in izbrati najkrajšo. S naraščanjem števila mest, število možnih poti sunkovito narašča in preverjanje vseh možnih poti ni več preprosto niti za računalnik. Zato poznamo nekaj algoritmov s katerimi iščemo najkrajšo pot oziroma njen približek v znosno dolgem času, ki bi jih radi predstavili udeležencem. Naredili bomo tablo na kateri bo označenih deset mest. Vsako mesto bo opremljeno s stikalom in LED lučjo. Udeleženci bodo izbirali pot z zaporedjem prižiganja stikal, računalnik bo pa izpisoval prehojene kilometre. S pomočjo takšne table bodo udeleženci lahko preskusili različne algoritme za reševanje problema trgovskega potnika.

 

Sončna ura in heliodon

 

Udeležencem bi radi predstavili delovanje sončne ure in heliodona. V ta namen bi na globusu prikazovali pod kakšnim kotom svetijo sončni žarki na zemljo in kako si lahko pomagamo z enostavnimi ročnimi sončnimi urami. Po prikazu delovanja sončnih ur bi obiskovalce povabili na presenečenje v temnico - v prostor, ki bi ga zagradili s črnimi zavesami. V prostoru bi prikazovali predhodno sestavljen heliodon - napravo za umerjanje kota med ravno površno in virom svetlobe, ki se spreminja glede na čas v dnevu/letu  in zemljepisno širino.

 

Koordinator: doc. dr. Matej Moharić

Sodelujoči raziskovalci: dr. Marko Jaušovec, dr. Anita Prapotnik Brnik, izr. prof. dr. Matej Mencinger, izr. prof. dr. Matjaž Skrinar.


http://www.fgpa.um.siFakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 


Predstavitev poljedelskega robota za selektivni nanos fito-farmacevtskih snovi


Predstavljeni poljedelski robot je nastal v okviru študentskega sodelovanja različnih smeri; elektronike, računalništva, strojništva in kmetijstva, s poglavitnim ciljem razviti mobilnega robota, ki bi omogočala bolj premišljen, selektiven nanos potencialno škodljivih fitofarmacevtskih sredstev in s tem zmanjšati njihov negativen učinek na okolico. V okviru projekta je tako nastal manjši prototip, ki je sposoben avtonomne navigacije po polju in predstavlja testno platformo za razvoj pravih algoritmov za prihajajočo kmetijsko mehanizacijo


Koordinator: doc. dr. Jurij Rakun,

Sodelujoči raziskovalci: izr. prof. dr. Miran Lakota, red. prof. dr. Denis Stajnko, doc. dr. Peter Vindiš, mag. Peter Berk, dr. Damijan Kelc.


Fakulteta za naravoslovje in matematiko


Triki in delavnica z matematičnim ozadjem

 

Raziskovalci s področja matematike bodo predstavili trike, ki jih lahko enostavno razložimo s pomočjo znanja topologije, teorije števil, teorije grafov in kombinatorike. Obiskovalci bodo skozi igro in delavnico pridobili razumevanje nekaterih uporabljenih konceptov.

 

Koordinatorka: doc. dr. Polona Repolusk

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Mateja Grašič, asist. Dr. Niko Tratnik

 

Eksperimenti s svetlobo

Na stojnicah bo možno meriti lastnosti različnih svetil, obnašanje svetlobe v različnih medijih, kako dobro vas očala ščitijo pred ultravijolično svetlobo. Prikazano bo tudi kako delujejo LCD monitorji.

 

Koordinatorka: doc. dr. Polona Repolusk

Sodelujoči raziskovalci: asist. dr. Rene Markovič, asist. dr. Eva Klemenčič, doc. dr. Milan Ambrožič, doc. dr. Robert Repnik, doc. dr. Marko Gosak, doc. dr. Andrej Dobovišek, red. prof. Samo Kralj


http://www.fnm.um.si/ , http://fizika.fnm.uni-mb.si/, https://www.facebook.com/FNMFIZIKA/, http://fnm.um.si/  , https://omr.fnm.um.si/

 

Fakulteta za varnostne vede


Varen vsakdan – na znanju utemeljeni ukrepi za krepitev varnosti življenja in premoženja

 

Udeležencem bodo predstavljene vsebine s področja policijske dejavnosti in kriminalistike (varovanje premoženja s pomočjo forenzičnega kriptiranja, prepoznavanje tveganj pri izpostavljenosti ponarejenim zdravilom, pomen verbalne in neverbalne komunikacije) ter informacijske varnosti (kako varno je v kibernetskem prostoru – s pomočjo  posebnega računalniškega programa bomo preverjali varnost različnih spletnih mest).


Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini – predstavitev projekta IMPRODOVA


IMPRODOVA (Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence - Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini) je projekt, financiran v okviru programa Evropske unije Obzorja 2020. 

Projekt IMPRODOVA se osredotoča na tisto stran razkoraka med tem, kar vemo, in tistim, kar dejansko počnemo, na kateri se najpogosteje nahajajo policisti, hkrati pa v okviru projekta raziskovalci proučujemo tudi nekatere vidike sodelovanja med policisti in predstavniki ostalih intervencijskih služb (na primer zdravniki, zdravstveno nego, centri za socialno delo ipd.). V okviru projekta bomo odgovorili na naslednja vprašanja: zakaj se nasilje v družini pri delu policistov v praksi pogosto obravnava kot problem, ki je nizko na lestvici prednostnih nalog;  zakaj je stopnja prijavljanja tovrstnih kaznivih dejanj s strani žrtev tako nizka; kateri so tisti človeški dejavniki, ki opredeljujejo učinkovito odzivanje policije in predstavljajo primere najboljših praks policijskega dela v mrežah, ki jih policisti tvorijo skupaj z ostalimi intervencijskimi službami (angl. first responders), kot so zdravstveni delavci, šole in službe, ki se ukvarjajo z mladimi? 


LOGO IMPRODOVA.png  LOGO EU.png
IMPRODOVA has received funding by the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme H2020-SEC-07-FCT–2016-2017 under Grant Agreement No 787054. Koordinator: prof. dr. Branko Lobnikar

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr.  Maja Modic, strokovnjak s policije, doc. dr. Simon Vrhovec, asist. Boštjan Slak, dr. Saša Kuhar

Povezava: 


Fakulteta za zdravstvene vede


Z znanjem do varnega raziskovanja

 

Obiskovalci bodo spoznali delo raziskovalca na področju zdravstvenih ved. Predstavili jim bomo pomen higiene rok za varno delo v zdravstvu in v vsakdanjem življenju. Na gojiščih bodo opazovali mikroorganizme, ki se pogosto nahajajo v naši vsakdanji okolici (oblačila, ključi, roke, mobilni telefoni ipd.). Izvajali bomo meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka in obenem svetovali obiskovalcem o pomenu skrbi za zdravje in zgodnjega odkrivanja bolezni za varno in kakovostno življenje.

 

Koordinatorka:  mag. Barbara Donik

Sodelujoči raziskovalci: asist. dr. Urška Rozman, Asist. Leona Cilar, Asist. Sergej Kmetec

 

​ http://www.fzv.um.si


Medicinska fakulteta


Demonstracija in meritve fizioloških parametrov.


Izvajanje elektrokardiografije, spirometrije, glukometrije in dinamometrije na obiskovalcih Evropske noči raziskovalcev.


Koordinator: doc. dr. Andraž Stožer

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Jurij Dolenšek, asist. dr. Maša Skelin Klemen, asist. dr. Lidija Križančić Bombek, asist. Viljem Pohorec, asist. Peter Vodopivc


www.mf.um.si


Pedagoška fakulteta


Se še spomniš tiste igre? - igre iz otroštva naših prednikov

 

Kulturna dediščina je del identitete vsakega naroda. Zaradi ohranjanja in prenašanja raznolikosti, afirmacije kulturnih identitet, spodbujanja medkulturnega dialoga in sodelovanja bodočih generacij, je nujno kontinuirano poučevanje in s tem ohranjanje kulturne dediščine na vseh stopnjah. Glede na to, da pod kulturno dediščino štejemo vire in dokaze človeške zgodovine in kulture, lahko sem štejemo tudi igre iz otroštva naših prednikov. Aktiven program, ki ga bosta vodili dve aktivni raziskovalki bo vključeval demonstracijo otroških iger slovenske kulturne dediščine, aktivno igranje iger ter interaktivni kviz za različne stopnje udeležencev, s katerim bodo lahko preverili svoje poznavanje iger naše preteklosti. Program bo zanimiv za vse starostne skupine – od otrok, ki bodo predvidoma najraje preizkušali igre, do upokojencev, katerih predlogi o njihovi različici igre bodo pozitivno sprejeti in izvedeni. Izdelana bo tudi unikatna družabna namizna  igra za odrasle, ki bo poleg znanja o igrah, vsebovala še druge elemente kulturne dediščine. Prav tako si bodo obiskovalci lahko ogledali predstavitvene plakate s predstavitvijo iger kot enim izmed elementov kulturne dediščine, ki jih je potrebno ohranjati. Program je še posebej aktualen v letu 2018, ki je bilo razglašeno za evropsko leto kulturne dediščine.

 

Koordinatorka: Jelena Krivograd

Sodelujoči raziskovalci: Prof. dr. Vlasta Hus, Asist. mag. Polona Jančič

http://www.pef.um.si/

 

Spoznaj čudoviti svet mikroalg

 

Mikroalge so zaradi svoje majhnosti dokaj nepoznana živa bitja, z velikim potencialom za uporabo. Predstavili bomo kako jih lahko gojimo in izkoriščamo za proizvodnjo sekundarnih metabolitov. Na delavnici bomo pokazali mikroalgo Haematococcus pluvialis v različni fazah rasti, in sicer takrat ko živahno rastejo in fotosintetizirajo in takrat, ko se obdajo z varovalnimi ovoji in notranjost pa zaščitijo z posebnimi varovalnimi barvili, ki omogočajo preživetje zelo ekstremnih pogojev. Ta barvila lahko ljudje izkoriščamo kot prehranska dopolnila z velikim antioksidantnim potencialom. Program bo namenjen šolarjem, dijakom, študentom in širši javnosti.

 

Koordinatorka: Jelena Krivograd

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Jana Ambrožič-Dolinšek, mag. Terezija Ciringer

http://biologija.fnm.uni-mb.si/personal/jad/Pravna fakulteta


Od prava do pravic: kako sami prispevamo k večji varnosti vsakdana


Pravo ureja številna področja, ki neposredno zadevajo varnost posameznikov (npr. varnost potrošnikov, varstvo osebnih podatkov, intelektualne lastnine, kulturne dediščine...). Namen programa je seznanitev širše družbe z njihovimi pravicami in načinom njihovega uveljavljanja.

 

Predstavljene tematike: potrošniški krediti, nepoštene poslovne prakse (npr. kaj lahko storim, če me nadlegujejo po telefonu?), napake blaga in storitev - uveljavljanje jamčevanja, garancije, slabo organiziran dopust preko agencije, prenagljen podpis pogodbe na akviziterski predstavitvi na domu, zavajanje na internetu, pravo in varovanje materialne in nematerialne kulturne dediščine, idr.


Aktivnosti

  • Informativna stojnica: 14.00 -  21.00: stojnica z informacijskim materialom (letaki, zloženke, brošure idr), predstavljene bodo možnosti za brezplačno pravno pomoč.
  • Nagradna igra »Poznaš pravo, dobiš nagrado«: 16.00 - 20.00. V igri so pripravljene »pravniške srečke«, na katerih so vprašanja o splošnem poznavanju pravic potrošnikov. Navedenih je več možnih odgovorov. Igralec (mimoidoči) naključno izbere srečko in v kolikor pozna pravilen odgovor, dobi simbolno nagrado (čokoladice, pisala ipd. z logotipom PF UM).

Koordinator: prof. dr. Aleš Ferčič

Sodelujoči raziskovalci: prof. dr. Borut Holcman, prof. dr. Tjaša Ivanc , doc. dr. Miha Šepec (tbc), asist. Klemen Drnovšek, asist. Petra Weingerl, asist. Jan Stajnko, asist. Katja Drnovšek, asist. Denis Baghrizabehi, Kristjan Zahrastnik, mladi raziskovalec.


http://www.pf.um.si/


Fakulteta za turizem


Nekoč, pred davnimi časi … - vonji in okusi preteklosti


Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru bo v okviru Noči raziskovalcev pričarala vonje in okuse starih časov, in sicer skozi zgodbe in pripravo jedi. Na stojnici Fakultete za turizem se bodo lahko obiskovalci spremenili v kulinarične turiste in spoznavali Slovenijo skozi bogastvo kulture in okusov. Okušali bodo lahko jedi, pripravljene po starih in starodavnih receptih, hkrati pa se tudi preizkusili v njihovi pripravi. Med drugim bodo lahko preverili svoje poznavanje izjemno bogate slovenske kulturne dediščine, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše. Rimske in vinske ceste, Brižinski spomeniki, gradovi, princese, cesarice, potica, dȍdȍli, prekmurska gibanica, cviček, mošt, Kralj Matjaž,  Peter Klepec … Vse to je del slovenske kulturne dediščine, ki jo spretno vključujemo tudi v slovenske turistične produkte. Pokukajte na stojnico Fakultete za turizem, veseli vas bodo!


Koordinator:  doc. dr. Jasna Potočnik Topler

Sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Lea Kužnik, doc. dr. Maja Turnšek Hančič, doc. dr. Lea Kužnik, asist. dr. Andreja Trdina, asist. Tomi Špindler, asist. Maja Rosi, mag. Boris Prevolšek.

http://ft.um.siAstronomsko društvo Orion


Opazovanje Sonca, Saturna in Marsa, prikaz delovanja sončnih ur in izdelava preprostih sončnih ur

 

V primeru jasnega vremena bomo s teleskopi podnevi opazovali Sonce, zvečer pa planeta Saturn in Mars. V času opazovanja bomo udeležencem predstavili glavne značilnosti Sonca in obeh planetov in njihove posebnosti. Zainteresiranim bo omogočeno tudi snemanje Sonca in obeh planetov s pomočjo pametnih telefonov ter Canonovih ali Nikonovih DSLR fotoaparatov. V okviru delavnic v notranjosti Europarka bodo udeleženci izdelovali različne vrste sončnih ur in se seznanili s principi delovanja sončnih ur. Predstavljeni bodo tudi nekateri rezultati delovanja članov AD Orion.

 

Koordinator: dr. Igor Žiberna

Sodelujoči: Nataša Petelin

http://www.orion-drustvo.si/index.php?id=5


Geodetski zavod Celje


Fotogrametrični zajem topografskih podatkov v merilu 1:5000


Na stojnici bomo predstavili fotogrametrični zajem topografskih podatkov v merilu 1:5000


•             Državni topografski podatki so vektorska zbirka topografskih podatkov, ki ustreza ravni merila 1 : 5.000.

•             Podatki so vsebinsko razdeljeni na objektna področja (zgradbe, transport, pokritost tal, hidrografija)

•             Za zajem topografskih podatkov se uporablja kombiniran fotogrametrični zajem na osnovi izdelkov Cikličnega aerofotografiranja Slovenije – CAS (najnovejši posnetki) in Laserskega skeniranja Slovenije – LSS (DMR1 ali GKOT - klasifikacijski razred tla). Kot pomoč pa služijo tudi dopolnilni viri: skenogrami državnih topografskih kart, PAS1, DOF025.

•             Vsi objekti, ki se zajamejo so zajeti tri-dimenzionalno.

Geodetski zavod Celje, d.o.o., je podjetje za izvajanje strokovno operativnih del in storitev geodetske službe, drugih strokovno tehničnih del in nalog s področja prostorske informatike.  Skupaj s 13.  partnerji iz 11 držav, je vključen v projekt VOLTA - innoVation in geOspatiaL and 3D daTA (inovacije v geoprostorskih in 3D podatkih). Namen projekta je razviti inovativne rešitve za samodejno pridobivanje metričnih podatkov iz posnetkov, združevanje in segmentiranje heterogenih podatkov ter obdelavo velikih podatkovnih zbirk prek spletnih storitev.


VOLTAlogo.jpg gz-pokoncni.png


Projekt VOLTA je sofinanciran s strani EU, ukrepi Marie-Curie RISE, številka pogodbe:  734687.Mladi za napredek Maribora

 

Predstavitev zmagovalnih raziskovalno inovacijskih nalog

Rezultate svojih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov bodo predstavili mladi avtorji, ki bodo sodelovali v projektu Mladi za napredek Maribora 2018 in jih bodo za sodelovanje predlagale ocenjevalne komisije. Pripravili bodo predstavitve, eksperimente, prezentacije zaključkov svojih nalog. Vse aktivnosti bodo obiskovalcem približale najrazličnejše znanstvene panoge (naravoslovje, družboslovje, …). Za najmlajše obiskovalce Europarka bomo pripravili raziskovalno delavnico, kjer bodo lahko aktivno sodelovali pri izvedbi eksperimenta primernega za najmlajše obiskovalce (predšolsko in zgodnje šolsko obdobje). Vse aktivnosti bodo namenjene širši javnosti in prikazovale, da se za raziskovanje navdušujejo že zelo mladi (od 12 let naprej).

 

Koordinator: Urša Žiger, Zveza prijateljev mladine 

Sodelujoči: dijaki 

www.zpm-mb.si


Seznam_nalog_2018_NR.pdf

 

Mali ustvarjalci


Lego robotika za otroke


Na delavnici Malih ustvarjalcev s pomočjo vedno priljubljenih LEGO kock spoznamo osnove robotike in programiranja. Na urah LEGO ustvarjanja se srečamo z zanimivimi načrti, poučnimi nalogami in super idejami. Ustvarimo LEGO robote ter se na zabaven način naučimo veliko novega. Vas muči radovednost? Pridružite se nam in spoznajte LEGO robote, ki plešejo, pojejo, hodijo, itd. 

Koordinator: http://www.maliustvarjalci.si/


Evropski kotiček


EU kotiček vam ponuja aktualne informacije o tem kako postati raziskovalec, o nacionalnih programih in evropskih programih financiranja razvoja kariere raziskovalca ter raziskovalne dejavnosti v širšem smislu. Svoje izkušnje s projektnim delom bosta delila MSCA štipendista, prof. dr. Peter Krajnc in dr. Muzafera Paljevac. ​


​Koordinator: Karierni center UM

Sodelujoči: Europe Direct Podravje, prof. dr. Peter Krajnc, dr. Muzafera Paljevac. 


http://www.europedirect.si/sl/ekipa/europe-direct-podravje

https://kc.um.si/
Salon uporabnih umetnosti


Popoldanski program

  • Učna pot »Maribor in pravo kot del kulturne dediščine v mestu«. Sprehod po zgodovini in sedanjosti pravne prisotnosti v Mariboru.
  • Simulacija študentske pravde »Prometna nesreča, ki jo je povzročilo samovozeče vozilo«. Študenti nastopijo v vlogi tožilcev in zagovornikov, kjer soočijo argumente za in proti.
  • Zmenek s pravnikom - »vprašaj in dobiš odgovor«.
  • Pravniška čajanka »Varni v dobi 4.0«, kavarniška debata o priložnostih in pasteh digitalne dobe.
  • Nastop vokalne skupine Pravne fakultete UM

VOKALNA SKUPINA PRAVNE FAKULTETE

Vokalna skupina Pravne fakultete deluje tri leta. Prvo leto je bilo 12 pevcev (9 deklet in 3 fantje). Zaradi različnih obveznosti študentk in študentov se je v naslednjem letu skupina spremenila v tercet, zdaj pa vokalno skupino obiskujejo 4 dekleta in 1 fant. Nastopajo na različnih prireditvah, podelitvah diplomskih in magistrskih nalog ter na drugih prireditvah za potrebe Pravne fakultete. Tudi repertoar je zelo različen in ga prilagajajo pevski zasedbi. Mentorica je ga. Ana Smej.


Koordinator: prof. dr. Aleš Ferčič

Sodelujoči raziskovalci: prof. dr. Borut Holcman, prof. dr. Tjaša Ivanc , doc. dr. Miha Šepec (tbc), asist. Klemen Drnovšek, asist. Petra Weingerl, asist. Jan Stajnko, asist. Katja Drnovšek, asist. Denis Baghrizabehi, Kristjan Zahrastnik, mladi raziskovalec.


http://www.pf.um.si/


Večerni program


Koncerti glasbenih skupin raziskovalcev in študentov Univerze v Mariboru. Nastopili bodo: PHD BIG BANG BAND 

PhD Big Bang Band so združili glasbene moči leta 2006, ko so prvič uradno nastopili na prireditvi Noč raziskovalcev, katere se vsako leto tudi redno udeležujejo. V skupini so zbrani sodelavci, zaposleni na Univerzi v Mariboru in prijatelji, ki so v svojem dosedanjem delovanju sklenili, da bodo tudi z glasbenim udejstvovanjem popestrili nekatere kulturne in znanstvene dogodke, predvsem v okviru Univerze v Mariboru.


Člani:

Anja Kerec - vokal,

Said Bešlagić - kitara,

doc. dr. Milan Ambrožič - kitara,

Marko Kralj - bobni,

izr. prof. dr. Teodor Petrič - bas,

doc. dr. Robert Repnik - saksofon,

prof. dr. Samo Kralj - klaviature.STRICI IZ OZADJA

Skupino Strici iz ozadja sestavljalo profesorji in študenti Filozofske fakultete UM.  Igrajo »surf music«.​

 

Člani:

Doc. dr. Rene Markovič - bas,

Prof. dr. Victor Kennedy - kitara,

Zmago Pavličič - bobni,

Matic Ačko - kitara in vokal.​


DSC_0487.jpg
 


VROČI CILINDRI​

Vsi člani skupine so v preteklosti delovali na različnih področjih glasbenega udejstvovanja in si predvsem v svoji mladosti nabirali živahne rockerske izkušnje. Samo, ki je bil dva mandata tudi dekan Pedagoške fakultete UM in je sedaj predavatelj na isti fakulteti ter Frenk in Toni so bili že pred skoraj 40 leti člani legendarne razvanjske rock zasedbe "Nima Smisla", ki je delovala v mariborskem okrožju v času nastanka znanih in uspešnih skupin Lačni Franz in  Preporod. Prav tako sta se tudi malo mlajša člana zasedbe Tina in Dani kalila na rock ali metal sceni in pri tem v svojih izkušnjah nič ne zaostajata za "sivinami" v bendu. Pri tem lahko poudarimo, da pevka Tina svoje ljubiteljsko rock petje dopolnjuje s profesionalnim petjem v mariborski Operi, kar pa tudi "ni od muh". Pred dobrim letom so se po tridesetletnem glasbenem premoru zbrali z namenom "ponovnega iskanja mladosti" in svoj balzam za "dušo" našli v preigravanju starega in novega dobrega rocka, ki ga v svojih lastnih priredbah  podoživljajo kot "popolni odklop" na poti v drugo polovico življenjskega obdobja!

Torej; za videt, slišat in ……se odklopit! 

 

Člani:

prof. dr. Samo Fošnarič - ritem kitara, vokal,

Martina Ledinek Nikić - klaviature, vokal,

Dani Krunič - solo kitara,

Frenk Roth - bas kitara,

Toni Žilavec - bobni.


 

Center eksperimentov 

Noč obnovljivih virov


​V Centru eksperimentov Maribor bomo v okviru Evropske noči raziskovalcev 2018 posvetili pozornost obnovljivim virom energije. Predstavili bomo možnosti koriščenja obnovljivih virov energije za pogon prevoznih sredstev in različne načine pridobivanja te energije. Obiskovalci bodo preizkušali eksperimente in makete, ki se nanašajo na ekološko ravnanje, zeleno energijo in prenašanje energije. S poučnim poligonom bomo prikazali načine pridobivanja in prenosa električne energije, ki se vse bolj uveljavlja v današnji mobilnosti. S poligonom želimo širši javnosti približati trajnostno mobilnost in jih vzpodbuditi k uporabi alternativnih pogonskih sredstev. Povezovali bomo zdravo rekreacijo, vzpodbujali uporabo koles in proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Na voljo bodo tudi zanimive miselne igre za vse starosti.​Brežice

Gimnazija Brežice

8:00 - 14:00 

EU kotiček


EU kotiček vam ponuja aktualne informacije o tem kako postati raziskovalec, o nacionalnih programih in evropskih programih financiranja razvoja kariere raziskovalca ter raziskovalne dejavnosti v širšem smislu. 


​Koordinator: Univerza v Mariboru

Sodelujoči: Europe Direct Novo mesto


13:00 - Avtobusni prevoz na dogodke Evropske noči raziskovalcev v Mariboru 


13:00 – odhod avtobusa izpred gimnazije na Evropsko noč raziskovalcev v Europark Maribor.

19:00 – odhod avtobusa iz Europarka Maribor in vrnitev pred  gimnazijo v večernih urah.

Obiskovalci programa Evropske noči raziskovalcev so vabljeni tudi na dan odprtih vrat 
Centra eksperimentov Maribor, ki je od Europarka oddaljen 15 min. sprehoda.

Avtobusni prevoz je brezplačen za dijake in študente UM, obiskovalce programa Evropske noči raziskovalcev v Europarku.

Iz organizacijskih razlogov se za obisk programa Evropske noči raziskovalcev v mariborskem Europarku in prevoz prijavite na: ern@um.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.
***********************************************************************************************

Na dogodkih poteka fotografiranje in snemanje. Prisotni obiskovalci na lokacijah dogodkov bodo morda posneti ali fotografirani. Z vstopom na lokacije obiskovalci dajejo dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji za snemanje, fotografiranje in zvočno snemanje in uporabo posnetkov po lastni presoji. Obiskovalci ne bodo uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim. 

V kolikor se ne strinjate z zgoraj navedenim vljudno prosimo, da s tem seznanite organizatorje na: http://www.ern.um.si/. Sporočilu obvezno priložite visokokakovostni sken osebnega dokumenta, da vas organizator izloči iz vseh posnetkov in fotografij.

.


KONZORCIJSKI PARTNERJI PROJEKTA: 


 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - UNIVERSITA DEL LITORALE

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 

 

logo up_small.jpg    logoGFML.jpg 


Spletna stran projekta SAWE: www.ern.um.si​​ Koordinator konzorcija projekta SAWE: mag. Brigita Krsnik Horvat.Urednik strani: Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost


 ​​


​​​
Noč raziskovalcev 2013
Noč raziskovalcev 2012
Noč raziskovalcev 2011
Noč raziskovalcev 2010
Noč raziskovalcev 2009
Noč raziskovalcev 2008
Noč raziskovalcev 2007
Noč raziskovalcev 2006

 Urejevalnik vsebine ‭[1]‬

​​asdasdasdasd​
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | +386 2 23 55 280 | rektorat@um.si | Davčna številka: SI 71674705 | Prijava