VIRIZ - Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja in počutja ljudi

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Margento R&D d.o.o., dr. Matej Kseneman

Pedagoški mentor: dr. Domen Veber, dr. Gregor Štiglic

Osnovni namen projekta VIRIZ je omiliti negativne posledice sodobnega življenja z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri vseh skupinah prebivalstva. Z njihovo uporabo nameravamo osveščati ljudi o teh problemih, jih motivirati, da bi izboljšali svoje zdravje, in tam, kjer je to možno, aktivno prispevati pri odpravi problemov. Dolgoročni cilj projekta je priprava okolja in infrastrukture za izgradnjo množice različnih vseprisotnih rešitev, ki bodo namenjene izboljšanju zdravja in počutja ljudi.

​​​​

​​​​

​​