Podporni izolator s kapacitivnim delilnikom napetosti za 10 kV, 20 kV in 35 kV

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: TSN d.o.o., Zoran Nedoh

Pedagoški mentor: Jože Pihler in Peter Kitak

S projektom je bila razvita idejna rešitev in izvedena prototipna serija za novi tip podpornega izolatorja s kapacitivnim delilnikom napetosti. V okviru projekta so bile v ta namen izvedene raziskave, ki so zajemale izračune električne poljske jakosti in kapacitivnosti, na podlagi katerih je bil izdelan simulacijski model delilnika napetosti vgrajenega v podporni izolator. Najprej je bilo potrebno preučiti standarde, predpise in zahteve za praktično vgradnjo kapacitivnega delilnika napetosti ter se seznaniti s samo razvojno dokumentacijo podjetja. Ko so študentje osvojili osnove, so na podlagi izračunov s simulacijskim orodjem izvedli še optimizacijski postopek, na podlagi katerega so razvili idejni načrt za izdelavo prototipne serije. Študentje so na to sodelovali pri izdelovanju prototipne serije, pri čemer so se seznanili z delovnim procesom in metodami dela v razvojnem oddelku podjetja. Po izdelavi prototipne serije izdelka je sledilo njeno preskušanje. Preskušanje je potekalo v visokonapetostnem preskusnem laboratoriju, kjer so študentje pridobili še delovne kompetence s področja preskušanja.

​​​​

​​​​

​​