Analiza vplivov posameznih sevalnih dogodkov na vgrajene elektronske sisteme

Trajanje projekta: 1.4. 2014 - 31.8.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Teletech d.o.o., dr. Tomaž Rotovnik

Pedagoški mentor: dr. Iztok Kramberger

Vgrajeni elektronski sistemi za rokovanje s podatki na satelitih in pripadajočih vesoljskih aplikacijah predstavljajo kritične sisteme v smislu uspešnosti vesoljskih misij, saj so podvrženi mnogim tako predvidljivim kot nepredvidljivim vplivom vesolja. Namen predlaganega projekta je bil pričeti raziskave in razvoj v smeri priprave osnovnih gradnikov simulatorja posameznih sevalnih dogodkov in razvoja ter analize postopkov zaznave, odpravljanja in blaženja napak na nivoju vgrajenih sistemov z namenom zagotavljanja strpnosti do napak. Poglavitni cilji predlaganega projekta so: klasifikacija učinkov sevanja na polprevodniške strukture in najbolj občutljive elektronske elemente vgrajenih sistemov, analiza verjetnosti dogodkov glede na višino in tip orbite, izvedba naključnega generatorja dogodkov glede na verjetnostni model orbite in izvedba ter analiza postopkov zaznave ter odpravljanja napak na osnovi programirljivih logičnih vezij.

​​​​

​​​​

​​