Preučevanje in ocenjevanje zahtev delovnih mest, kjer je potrebna specifična osebna varovalna oprema

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: PREVENT&DELOZA CELJE, Andreja Oder

Pedagoški mentor: Nataša Vujica Herzog

Glavni namen projekta je bil preučevanje in ocenjevanje zahtev delovnih mest, kjer je potrebna specifična osebna varovalna oprema. Omejili smo se na tri delovna mesta: delovno mesto medicinske sestre, delovno mesto gasilca in delovno mesto rudarja. Poglobljeno preučevanje delovnih mest, kjer je potrebna specifična varovalna oprema je za podjetje Prevent&Deloza d.o.o. velikega pomena, saj ima razvojna funkcija v njihovem podjetju pomembno vlogo in tudi sami veliko vlagajo v razvoj. Za področje medicine/ zdravstva smo se omejili na tri vsebinske sklope: 1. stanje delovnih oblačil na področju medicine (bolnice, zdravstveni domovi), 2. zgodovinski pregled in predstavitev delovnih oblačil v bolnicah, zdravstvenih domovih, 3. zahteve ergonomskega udobja v medicini; standardi za antropometrijo s predlogi za izvajanje optimalnih delovnih gibov Preučevali smo delovno mesto gasilca v ekstremnih razmerah Pri tem smo se osredotočili na:

1. standardizacijo za področje osebne varovalne opreme za zaščito pred vročino in plamenom, gorečimi delci, obremenitev ljudi,

 2. kompatibilnost osebne varovalne opreme gasilca,

 3. ergonomsko udobje gasilca; vpliv gibov človeka na ergonomsko udobje; pregled gibov, ki jih gasilec izvaja pri intervenciji in analiza z uporabo programskega paketa Jack 7.0.

​​​​

​​​​

​​