Vrednotenje učinka čiščenja komunalnih odpadnih vod (KOV) z novimi senzorskimi membranami

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: IOS d.o.o., dr. Mojca Poberžnik

Pedagoški mentor: doc. dr. Julija Volmajer Valh, dr. Irena Petrinić

Pomen čiščenja komunalne odpadne vode (KOV) je danes v središču pozornosti zaradi omejenosti virov sveže vode, vse strožjih zakonodajnih predpisov ter nadzora nad onesnaževanjem. Tehnološki koncepti čiščenja vode morajo, za namene ponovne uporabe vode, zagotoviti dovolj učinkovito čiščenje vode tako v kemijskem, kot tudi biološkem in mikrobiološkem smislu. lz tega vidika je izjemnega pomena kontinuirano spremljanje parametrov kakovosti. Moderni koncepti čiščenja KOV vključujejo optimalno konfiguracijo tehnološke opreme in postopkov čiščenja, ki so podprti z naprednimi nestandardnimi analiznimi metodami, kot so optični kemijskimi senzorji (OKS). Namen projekta je bil testirati različne napredne in konvencionalne metode čiščenja in dezinfekcije KOV (03/UV; 03; UV dezinfekcija, membranska filtracija z modificiranimi membranami, adsorpcija na naravne materiale) in ovrednotiti njihov učinek na osnovi najpomembnejših ekoloških parametrov (pH, fosfati, nitrati itd) z naprednimi OKS. Le-te smo primerjalno spremljali s standardnimi analiznimi metodami ter hkrati razvijali in testirali/validirali napredne OKS, ki imajo številne prednosti v smislu okoljskega monitoringa. Standardni monitoring se običajno izvaja v akreditiranih laboratorijih po točno določenih predpisih, a ne da vpogleda v dogajanje v vodnem okolju v realnem času oz. skozi daljše časovno obdobje.

​​​​

​​​​

​​