Raziskave in razvoj oblačil za paraplegike

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Miricota, Mira Strnad s.p., Mira Strnad

Pedagoški mentor: doc. dr. Andreja Rudolf, izr. prof. dr. Igor Drstvenšek

Sedeč položaj je v vsakdanjem življenju vsekakor pogost in temu primerno udobna morajo biti oblačila. Še posebej pomembna so oblačila za tiste invalide, ki so vezani na sedeč položaj vse življenje. Mednje sodijo tudi paraplegiki, katerih gibanje je zaradi paralize spodnjih okončin vezano na invalidski voziček. Ti se zaradi osnovne bolezni in drugih pogosto spremljajočih zdravstvenih težav, kot so preležanine, inkontinenca, omejena gibljivost rok idr., srečujejo s težavami pri rokovanju z oblačili ter njihovem nošenju zaradi nezadostne udobnosti in funkcionalnosti. Sodobna oblačilna industrija pogosto pozablja na populacijo paraplegikov, zato imajo ti zaradi posebnih potreb pri izboru oblačil na trgu težave. Zato bi morali biti kroji oblačil prilagojeni sedečemu položaju in konstruirani po merah posameznika, da bi zagotovili udobje pri nošenju in funkcionalne zahteve oblačil ter istočasno preprečevali dodatne zdravstvene težave. Razvoj oblačil si je danes praktično nemogoče zamisliti brez pomoči 3D CAD sistemov za virtualno prototipiranje oblačil. Njihovi programski paketi pa nudijo možnost virtualnega prototipiranja le na stoječih 3D modelih teles. Zato je bil namen projekta izvesti raziskave o ponudbi, razvoju in potrebah po oblačil za paraplegike in na drugi strani razviti specialna oblačila za sedeči položaj paraplegikov v realnem okolju po merah posameznika in v virtualnem okolju na sedečem 3D modelu telesa posameznika.

​​​​

​​​​

​​