Razvoj naprednega kuhinjskega aparata za piriranje hrane

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: BSH, Hišni aparati d.o.o, dr. Marko Uplaznik

Pedagoški mentor: doc. dr. Igor Vrečko

Namen projekta je bil nadgradnja obstoječe naprave oz. aparata MCM podjetja BSH in sicer spremeniti način delovanja z razvojem in implementacijo sistema rezanja z dvema reziloma. To je bilo doseženo s spremembo na pogonski gredi naprave, katera sedaj podpira tudi vpetje okroglega noža, namenjenega razrezu večjih delov sadja in zelenjave v manjše. S tem so zagotovljene manjše obremenitve na spodnjem rezilu in priprava zelo fino pasirane sadne mase. S tem je naprava tudi varčnejša, saj delujejo na pogonski motor veliko manjše obremenitve. Pri izvajanju projekta je bila perspektiva iskanja razvojnih rešitev zmeraj osredotočenega najprej na povprečnega uporabnika in izpolnjevanje zahtevnih BSH standardov; kot na primer, da se mora naprava ob delovanju na najvišjih obratih popolnoma ustavi v sekundi in pol, v kolikor pride do nenadnega odprtja naprave.

Preizkus sicer uspešno spremenjene pogonske gredi je pokazal, da rešitev ni dovolj prijazna do uporabnika pri čiščenju aparata. Zato je bil razvit t.im. »klik sistemi{ za enostavno razstavljanje pogonske gredi.

Projekt je zajemal tudi izdelavo video oglasa, brošure in spremembe embalaže. Celotni tržni aspekt projekta je narejen v angleškem jeziku in predstavljen vodstvu, tudi nemško oziroma angleško govorečim predstavnikom, BSH-ja.


​​​​

​​​​

​​