Analiza in izdelava aerodinamike dirkalnika

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Kanardia d.o.o., Rok Markovič

Pedagoški mentor: Jure Ravnik, Igor Vrečko

Aerodinamika dirkalnega vozila, konkretno dirkalnika tipa Formule Student, je eden najpomembnejših faktorjev za doseganje maksimalnih zmogljivosti na tekmovanjih. Z ustvarjanjem dodatne pritisne sile na kolesa močno prispeva k oprijemu vozila s cestiščem, kar zagotavlja možnost doseganja večjih kotnih pospeškov, brez zdrsa koles. Cilj projekta je bil ustvariti čim večjo pritisno silo na kolesa, ob čim manjšem povečanju koeficienta zračnega upora dirkalnika. Slednji namreč zavira dirkalnik med pospeševanjem in doseganjem visokih hitrosti na ravnini. Zadali smo si nalogo izdelati sprednja in zadnja krilca, z čim manjšo maso, ter čim večjo učinkovitostjo. V okviru istega projekta je potekala dodatno še konstrukcija merilne naprave, s katero bi lahko še v praksi ovrednotili učinkovitost izdelanih krilc. Obenem smo se odločili narediti študijo glede aerodinamične učinkovitosti uporabe posebnega tipa podvozja — undertray, ki se je ob zaključku izkazala za premalo učinkovito, glede na zahtevnost izdelave, dodatne stroške, in nenazadnje dodatno maso.

​​​​

​​​​

​​