Merjenje pomikov in povesov velikih nosilnih objektov ter vpliv meritev na okolje

Trajanje projekta: 20.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: Geodetka d.o.o, Petra Predan

Pedagoški mentor: Jožef Predan, Tomaž Vuherer

Z izvedenim projektom smo želeli sodelujočim študentom omogočiti, da si na konkretnih primerih pridobijo izkušnje z različnimi tehnikami meritev pomikov velikih objektov ter preučevanjem vplivov objektov in meritev na okolje. Poudarek je bil na interdisciplinarnem sodelovanju med študenti in mentorji ter na izmenjavanju njihovega znanja, mnenj, predlogov in izkušenj.

Teoretično in praktično smo spoznali različne merske naprave za določanje pozicije točk, senzorje ter računalniške programe za obdelavo in analizo podatkov. S testiranjem posameznih merskih metod in njihovih kombinacij ter z računalniškimi obdelavami podatkov smo vrednotili uporabljene metode za pridobivanje podatkov o opazovanih objektih oz. njihovih pomikih.

Seznanili smo se tudi z varnostnimi zahtevami in standardi pri izvajanju takšnih meritev.

Del projekta smo namenili merjenju in analiziranju merjenja pomikov z različnimi napravami in senzorji med obremenitvijo velikega gradbenega objekta — cestnega viadukta s težkim vozilom, del pa preciznim laserskim meritvam na 3D modelu F-Student, s katerimi smo merili odstopanja dejanskega modela od načrtovanega.

Največ časa pa smo se ukvarjali z daljnovodi. Študentje so se seznanili z vplivi elektromagnetnih sevanj na okolje in okolico, sestavu daljnovodnih sistemov in posameznih elementov, uporabo in kombiniranjem različnih naprav za merjenje povesov žic ter izdelovali različne analize podatkov in računalniške simulacije obremenitev in povesov. Obravnavali smo še interakcijo bližine daljnovodov in vpliva na ljudi, predvsem na zdravje.

​​​​

​​​​

​​