Raziskava in razvoj računalniškega orodja za upravljanje zalog v malih proizvodnih podjetjih

Trajanje projekta: 17.3.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: INCEPTO d.o.o., Kristijan Pukšič

Pedagoški mentor: Iztok Palčič


Pri projektu Raziskava in razvoj računalniškega orodja za upravljanje zalog v malih proizvodnih podjetjih sta moči združili Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer v okviru Laboratorija za načrtovanje proizvodnih sistemov razvijamo metode za upravljanje zalog vhodnega materiala, ter podjetje Incepto d.o.o., strokovnjaki za IKT področje, ki so nudili podporo pri razvoju enostavne aplikacije za upravljanje zalog v programu MS Excel in v okviru spletne aplikacije. Pri projektu so sodelovali študenti interdisciplinarnega študijskega programa Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo, ki imajo znanje s področja upravljanja zalog, in študentka Ekonomsko-poslovne fakultete, ki ima izkušnje pri izvedbi projektov in več poslovno-organizacijskih kompetenc. Namenski cilji projekta so bili ugotoviti stanje o rabi IKT orodij za upravljanje zalog vhodnih materialov v malih proizvodnih podjetij, študentom omogočiti vpogled v problematiko in zakonitosti upravljanja zalog vhodnega materiala v praksi, dvigniti nivo računalniškega znanja preko razvoja aplikacije za upravljanje zalog vhodnega materiala ter spodbuditi interdisciplinarno razmišljanje o potrebnih pristopih k reševanju proizvodno-organizacijskih težav v podjetju.

Raba celovitih informacijskih sistemov za upravljanje virov podjetja (ERP) je v slovenskih proizvodnih podjetjih še zmeraj relativno skromna. To še posebej velja za mala proizvodna podjetja, ki pogosto nimajo niti parcialnih informacijskih rešitev. To vodi do slabe organizacije poslovanja in do velikih organizacijskih izgub, izgub koristnega delovnega časa, netransparentnosti poslovanja in posledično tudi zlorab. Eno izmed področij, kjer je veliko možnosti za izboljševanje poslovanja malega proizvodnega podjetja je upravljanje zalog vhodnega materiala. Zraven tega, da pogosto podjetja nimajo informacijske podpore, se niti ne zavedajo, da obstajajo različni modeli upravljanja vhodnih kapacitet, ki so zelo enostavni, in ne zahtevajo prevelikega napora, da bi lahko sistem upravljanja izboljšali.

V okviru projekta so študenti pripravili elektronsko bazo malih proizvodnih podjetij iz izbranih geografskih regij Slovenije. Nato smo pripravili anketni vprašalnik, ki je vključeval več sklopov vprašanj, vezanih na problematiko upravljanja zalog v malih proizvodnih podjetjih. Na osnovi odgovorov podjetij smo pripravili analizo rezultatov raziskave. Namen tega dokumenta je bi dvojen: študenti in tudi pedagoški mentor smo pridobili dovolj poglobljen pogled v realnost upravljanja zalog vhodnih materialov v podjetju. Še posebej je to pomembno za študente, ki so tako dobili stik z realnimi problemi. Drugi namen je bil ugotoviti, kakšno je stanje znanja v proizvodnih podjetjih glede metod in tehnik, ki olajšajo upravljanje zalog v podjetju, in kakšne so želje glede IKT podpore upravljanju zalog v podjetju. Študija je bila neposreden input za pripravo končnega rezultata projekta – računalniške spletne aplikacije za upravljanje zalog. Računalniška aplikacija za upravljanje zalog je imela dve obliki. Najprej smo vse matematične modele v okviru izbranih tehnik in metod za upravljanje zalog vhodnih materialov pripravili v okolju MS Excel. Ker smo ugotovili, da je uporaba aplikacije v taki obliki precej neprijazna, smo se odločili, da jo bomo pripravili v spletni obliki s pomočjo orodja CMS Joomla. V aplikacijo smo vključili sedem modelov za upravljanje zalog vhodnih materialov v različnih razmerah. Za vse modele nudi aplikacija navodila za uporabo.   

Spletno aplikacijo je moč najti na naslovu: http://www.upravljalec-zalog.si/.​

​​​​

​​​​

​​