Pristopi k inženirskim analizam kompleksnih mehatronskih sistemov

Trajanje projekta: 1.5.2014 - 31.7.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: SMM d.o.o., Marko Pišek

Pedagoški mentor: izr. prof. dr. Karl Gotlih, doc. dr. Tomaž Vuherer, doc. dr. Tone Lerher

V okviru razpisanega projekta je bil namen udeleženim študentom omogočiti, skladno s poslovno in tehniško strategijo podjetja SMM, proizvodni sistemi d.o.o., razviti strokovne kompetence, omogočiti pridobivanje praktičnih izkušenj in možnosti razvijanja tehniških zamisli pri obvladovanju obsežnih investicijskih projektov s poudarkom na mehatronskih sklopih elementov strojev in naprav. Pri obravnavi tovrstni sistemov je potrebno opraviti več različnih analiz in simulacij tako na čisto strojniškem, kakor na krmilnem sistemu in prav tako na celotnem sklopljenem sistemu, ki vključuje mehanske, pogonske, krmilne, regulacijske, informacijske komponente in senzoriko.

Mnoge potrebne in zahtevane analize temeljijo na varnostnih pogojih in standardih, ki se naslanjajo na specifičnosti projektov oziroma izdelkov.

Udeleženi študentje so se v okviru projekta spoznali z obsegom in vrstami potrebnih sistemsko specifičnih analiz, s potrebnimi dokumenti, ki jih narekujejo in opredeljujejo tehniški predpisi, standardi in evropsko direktivo na področju strojegradnje in postopki urejanja celovite projektne dokumentacije z vsemi zahtevanimi analizami za izvedbo, prikaz in primerjavo rezultatov in spremljanje dokumentacije za mala in srednje velika podjetja.

Cilj projekta je bil študentom predstaviti metode reševanja kompleksnih večplastnih heterogenih problemov, ki jih s sabo prinaša mehatronika in študente spoznati s primernimi v podjetju uporabljenimi specializiranimi metodami reševanja zahtevni problemov in jim omogočiti indentifikacijo in prenos strokovnih znanj pridobljenih v času študija v realno tehniško — gospodarsko - okolje.

​​​​

​​​​

​​