Preučevanje ognjevarnih tekstilij za zaščito in simulacija odzivov telesa z numeričnim modelom

Trajanje projekta: 1.4.2014 - 30.9.2014

Partnersko podjetje, delovni mentor: TITERA d.o.o., dr. Daniela Zavec Pavlinić

Pedagoški mentor: dr. Darinka Fakin, dr. Mirko Ficko

Ognjevarno oblačilo za zaščito in reševanje predstavlja kompleksen sistem, saj je izdelano iz več slojev - tekstilni sendvič: zunanjega zaščitnega sloja (z apreturo proti vnetljivosti in gorenju), vmesnega izolacijskega sloja in spodnjega sloja (podloga). Torej se fizikalno-mehanske lastnosti in tudi ognjevarne lastnosti končnega oblačila bistveno razlikujejo od lastnosti ognjevarne tekstilije. Zelo pomembna lastnost zaščitnega oblačila za uporabnika je paroprepustnost oblačila, ker vpliva na izolacijo v izdelanem oblačilnem sistemu ter v kombinaciji s človekom in okoljem predstavlja parameter, ki vpliva na termoregulacijske odzive ljudi v delovnem okolju. Postopek vrednotenja teh odzivov v zaščitnih oblačilih v realnem okolju in pogojih dela je praktično neizvedljiv, zato je namen projekta pristopiti k rešitvi problema s simulacijo termoregulacije telesa z numeričnim modelom in rezultate raziskave vključili v razvoj oblačilnih sistemov za zaščito in reševanje. Cilj projekta je obdelati različne tekstilije z ognjevarnimi apreturami, jih analizirati, izdelati sendvič in izvesti simulacijo odzivov telesa za ekstremne pogoje dela.

​​​​

​​​​

​​